الزامات كارآفرین شدن دانشگاه آزاد

الزامات كارآفرین شدن دانشگاه آزاد به گزارش سایت امن قائم مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، پرهیز از بخشی نگری و ضرورت داشتن نگاه جامع و کل نگر، پرهیز از بروکراسی، ایجاد ارتباطات رسمی و غیررسمی گسترده، مدیریت تغییر، شناسایی افراد توانمند و مأموریت گرا، مشروعیت و حمایت ویژه در سطوح عالی سازمانی و ثبات مدیریتی را از الزامات اصلی کارآفرین شدن دانشگاه آزاد برشمرد.


به گزارش سایت امن به نقل از ایسنا، دکتر وحید ضرغامی قائم مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت هفته پژوهش در مراسمی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد، ضمن اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در سال ۹۲ و در جمع اعضای هیئت دولت که فرمودند: «خود بنده هم باور نمی کردم که این همه ظرفیّت برای پیشرفت و سرعت پیشرفت وجود داشته باشد؛ بعد ناگهان دیدیم واقعاً از اطراف، مثل چشمه ای جوشید. هم اکنون شما نگاه کنید، مراکز تحقیقاتی ما، پارکهای علمی-فناوری ما، دانشگاههای ما در بخش های مختلف، در حال جوششند؛ این باید متوقّف نشود» اظهار داشت: این حجم از درخشش و فعالیت در حوزه فناورانه و نوآورانه باورنکردنی است. امروزفعالیت هایی که در ۵۳۰۰ شرکت دانش بنیان کشور در حال انجام می باشد در یک دهه گذشته یک رویا و آرزوی دست نیافتنی بود.
وی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان دانشگاه کارآفرین و حل مساله به دنبال علم نافع است و علمی که صرفاً دنبال پژوهش باشد مطلوب ما نیست. تمام ارکان دانشگاه می بایست در این مأموریت نقش خویش را تعریف کنند و وظیفه خویش را به نحو احسن انجام دهند.
قائم مقام معاونت تحقیقات فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی همینطور در این مراسم به الزامات اصلی کارآفرین شدن دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت و این مبحث را در چارچوب هفت گزاره تشریح و تبیین کرد.

پرهیز از بخشی نگری و ضرورت داشتن نگاه جامع و کل نگر
قائم مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی یکی از الزامات کارآفرین شدن دانشگاه را پرهیز از بخشی نگری و داشتن نگاه جامع و کل نگر نسبت به موضوعات دانست و تصریح کرد: تمام بخش های دانشگاه باید نسبت به این مأموریت دانشگاه که همانا حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین و حل مساله است و ظایف خویش را تعریف نموده و نقش موثر خویش را در راه دست یابی به این هدف متعالی به شکل موثر ایفا کنند.
ضرغامی تصریح کرد: امروز مأموریت اصلی دانشگاه آزاد اسلامی کارآفرینی و حل مسائل کشور است. متاسفانه بخشی از کنشگرهای دانشگاه همچون اعضای هیئت علمی در جهت این هدف جهت گیری نکرده اند. آئین نامه پشتیبانی از فعالیتهای فناورانه اعضای هیئت علمی در جهت حل این مساله تدوین شده است. از طرفی، متاسفانه سوگیری پژوهش ها در جهت اهداف متعالی دانشگاه نیست و باید در چارچوب نگاه کلان این مورد اصلاح گردد. همینطور پرهیز از رویکرد جزیره ای در جهت اهداف ترسیم شده امری ضروریست.
مدیرکل سیاستگذاری و معاونت راهبردی معاونت تحقیقات فناوری و نوآوری اضافه کرد: تا یک ماه قبل فعالیت اعضای هیئت علمی دانشگاه که دارای فعالیت فناورانه هستند در دانشگاه رسمیت نداشت. اما امروز آئین نامه پشتیبانی از فعالیت فناورانه اعضای هیئت علمی تنظیم شده تا این پشتیبانی از ایشان صورت پذیرد.
وی افزود: اگر یک عضو هیئت علمی فعالیت فناورانه داشته، شرکتی تاسیس کرده و یا در مرکز رشد دانشگاه حضور یافته و از تخصص خود برای پرورش دانشجویان در حوزه فناوری و نوآوری بهره گرفته است از حمایت های دانشگاه آزاد اسلامی بهره مند خواهد شد. مثلا یک عضو هیئت علمی در حوزه مدیریت فعالیت می کند و می تواند در حوزه مدیریتی به دانشجویان آموزش های لازم را ارائه نماید. او اگر وظیفه منتوری را انجام دهد از امتیازات آئین نامه بهره مند می گردد و این امتیاز جایگزین فعالیتهای پژوهشی وی در حوزه ترفیع خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در جهت همسو کردن کارکردهای دانشگاه در چارچوب دانشگاه نسل سوم پشتیبانی از دانشجویان فناور هم به شکل جدی در دستور کار است خاطرنشان کرد: ما به دنبال مدلی هستیم تا از دانشجویانی که فعالیت فناورانه دارند و محصول شان مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفته حمایت نماییم.
وی ضمن اشاره به اقدامات معاونت فرهنگی در جهت گسترش فضای کسب و کار در کشور اظهار داشت: در جهت جهت دهی به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هم معاونت فرهنگی دانشگاه به دنبال طراحی لیگی تحت عنوان صنایع خلاق و فرهنگی است تا هر کسی که ایده ای در جهت اهداف فرهنگی و اجتماعی کشور با قابلیت تبدیل به کسب و کار دارد عرضه کند تا بعد از ارزیابی های لازم در قدم بعدی از حمایت های ما جهت تبدیل به محصول بهره مند شود.


پرهیز از بروکراسی
ضرغامی پرهیز از بروکراسی را یکی از الزامات فعالیتهای فناورانه دانست و اظهار داشت: ما نباید به دنبال حجیم کردن ساختار باشیم و این مهم باید در تمامی ساختار دانشگاه آزاد اسلامی مورد توجه قرار گیرد. اساسا حجیم کردن ساختار سبب کندی کار می شود که در حوزه کلان دانشگاه هم این دغدغه است و حتی گاها یک تصمیم ساده چندین ماه طول می کشد.


ایجاد ارتباطات رسمی و غیررسمی گسترده
وی با اشاره به اینکه در فناوری و نوآوری بحث ارتباطات بسیار مهم می باشد، با ذکر یک مثال به تبیین این گزاره پرداخت و اظهار داشت: دانشگاه “MIT”یک پارک علم و فناوری تحت عنوان “ROUTE ۱۲۸” دارد. دانشگاه “STANFORD” آمریکا هم یک پارک علم و فناوری تحت عنوان “SILICON VALLEY” دارد. در حالی دره سلیکون یا سلیکون ولی بسیار معروف شده که پارک علم و فناوری “ROUTE ۱۲۸” در رنکینگ ها بالاتر از “SILICON VALLEY” قرار دارد و اقدامات بیشتری در این پارک صورت گرفته است. بعد از بررسی های صورت گرفته تنها تفاوتی که سبب شده “SILICON VALLEY” به این شهرت و اعتبار تعجب آور برسد توجه به ارتباطات داخلی مجموعه و نهادهای بیرونی است.
ضرغامی با تاکید براینکه دانشگاه برای کارآفرین شدن باید ارتباطات خویش را در حوزه های مختلف حفظ و گسترش دهد تصریح کرد: از نهادهای حاکمیتی تا صنایع و شرکتهای مختلف باید در دایره ارتباطات قرار گیرد تا بعد از شناسایی مسائل اصلی جامعه و صنعت، دانشگاه بتواند فعالیتهای فناورانه در جهت ارتقا جایگاه کسب و کار در کشور عرضه کند.


مدیریت تغییر
قائم مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری مدیریت تغییر را یکی دیگر از الزامات فعالیتهای فناورانه دانست و اظهار داشت: برای تغییر مأموریت همواره مقاومت وجود دارد و شاید برخی تصور می کنند منافع شان گرفتار تهدید می شود؛ اما با صبر و حوصله باید با فعالیتهای توجیهی و تبیینی بدنه دانشگاه را نسبت به مأموریت جدید توجیه کرد.


شناسایی افراد توانمند و مأموریت گرا
ضرغامی شناسایی افراد توانمند و مأموریت گرا را پنجمین رکن از الزامات فعالیتهای فناورانه دانشگاه دانست و اظهار داشت: اگر در هر حوزه از فعالیتهای دانشگاه آزاد اسلامی پیشرفتی حاصل شده، بطور قطع یک فرد مأموریت گرا پشت کار بوده است.
وی تولید بذر هیبریدی توسط واحد اصفهان را یکی از مصادیق این گزاره دانست و تصریح کرد: بنا به قول کارگزاران معاونت علمی و فناوری ریاست جمعهوری ارزش ریالی کسب و کار سرای نوآوری بذر اصفهان امروز به ۲۷۰ میلیارد ریال رسیده که این مهم نتیجه اقدامات و تلاشهای شبانه روزی مرحوم دکتر اقتداری است که با جان و دل برای این کار وقت گذاشت و با ناملایمتی ها مبارزه کرد تا امروز این افتخار ملی نصیب کشور شود. درحال حاضر، در حوزه بذرهای هیبریدی هیچ شرکت و یا شخصی نمی تواند در قامت رقابت با این شرکت ظاهر شود.

مشروعیت و حمایت ویژه در سطوح عالی سازمانی
وی ادامه داد: با عنایت به این که در دانشگاه آزاد اسلامی تغییر رویکرد در حال شکل گیری است، حمایت ویژه در سطوح عالی سازمانی امری ضروری می باشد. در مدیریت عالیه سازمان ریاست محترم هیئت امنا و ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی همواره در نقش حامی ظاهر شده اند و هر جا به مساله برخورد کردیم برای حل آن ورود کرده و مشکل را حل کرده اند. همین رویکرد می بایست در سطح استان هم رخ دهد که بدین منظور ضروریست نگاهی جدید برپایه تدوین یکسری مقرارت در دانشگاه ایجاد شود تا موانعی که پیش روی کارهای فناورانه هست برداشته شود.

ثبات مدیریتی
ضرغامی معتقد است: یکی از مشخصه های توفیق در هر فعالیت فناورانه ثبات مدیریتی، برنامه ای و نگاهی بوده است. برای ثمر رسیدن کسب و کار چهار الی پنج سال زمان نیاز است و اگر در این بازه زمانی تغییر مدیریتی رخ دهد، خیلی از کسب و کارها به فرجام نخواهد رسید.
بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد، قائم مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی در انتها تصریح کرد: ما در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تلاش خواهیم کرد بسترها، زیرساخت ها و مقرراتی که برای دسترسی به فعالیتهای فناورانه و نوآورانه مورد نیاز هست را مهیا نماییم. بستر سرای نوآوری یکی از مدل هایی است که استان گیلان باید پیگیری جدی در این حوزه داشته باشد تا سرای نوآوری درخور ظرفیت های این استان شکل بگیرد تا منشا تحول در استان و دانشگاه شود.1399/10/02
17:27:46
993
5.0 / 5
تگهای خبر: آموزش , ارتباطات , پژوهش , تخصص
اگر پسندیدید لاک کنید:
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت امن در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴
سایت امن
websec.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سایت امن محفوظ است

سایت امن

گواهی امنیت وب