در گفت وگو با مشاور رئیس فرهنگستان علوم مطرح شد:

به جای برخی دانشگاه ها مدرسه عالی فناوری داشته باشیم

به جای برخی دانشگاه ها مدرسه عالی فناوری داشته باشیم به گزارش سایت امن مشاور رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به اینكه در حوزه مشكلات مربوط به دانشگاه ها و آموزش عالی راهكارهایی عرضه كرده و در نشریات فرهنگستان منتشر نموده ایم، اظهار داشت: در جهت رونق فناوری، به جای دانشگاه های گسترده و زیاد، می توانیم ˮمدرسه عالی فناوریˮ داشته باشیم و برخی از موسسات آموزشی فعلی می توانند در جهت رونق بخشی فناوری های مورد نیاز منطقه مورد بازسازی قرار گیرند.


محمد شاهدی در گفتگو با ایسنا با اشاره به اینكه فرهنگستان ها معمولاً درباره مشكلات كلان كشور بررسی، مطالعه و اعمال نظر می كنند، اضافه كرد: فرهنگستان ها همینطور درباره وضعیت علم و پیشرفت آن مطالعه انجام داده و راهكارهایی را برای اصلاح و جهت دهی علم در كشور عرضه می دهند.
وی اظهار نمود: همینطور با عنایت به حضور فرهیختگان كشوری و افراد صاحب نظر در فرهنگستان علوم، هر جا مسؤلان كشوری احتیاج به مشورت علمی داشته باشند، اعضای فرهنگستان نظرات خویش را در اختیار مسؤلان قرار می دهند و در این راستا همایش، جلسات و گروه های بحث و تبادل نظر برگزار كرده و نتایج مطالعات خویش را در چارچوب بیانیه به مسؤولان ذی ربط انتقال می دهند.
مشاور رئیس فرهنگستان علوم، سپس به عرضه یك جمع بندی از فعالیتهای انجام شده در سال ۹۸ فرهنگستان علوم پرداخت و خاطرنشان كرد: امسال به علت كمبود بودجه، فعالیت پژوهشی جدیدی را شروع نكردیم؛ اما تلاش كردیم با برگزاری همایش های كوتاه مدت (نیم روزه) و كم هزینه، مباحث مهم را مورد بحث و بررسی قرار دهیم و برای هر یك از موارد بیانیه هایی را تهیه كردیم و به مسؤلان انتقال داده یا در آینده به آنها انتقال خواهیم داد.


انتشار نتایج مطالعات در نشریات فرهنگستان علوم
شاهدی یادآورد شد: خلاصه این مطالب در نشریه خبرنامه فرهنگستان، نامه فرهنگستان، مجله آموزش مهندسی، مجله پژوهش های راهبردی كشاورزی و منابع طبیعی و همینطور در سایت فرهنگستان- بنا به نوع مبحث و محتوای آن ها- منتشر می شود.
او همینطور به برگزاری جلسات مشترك فرهنگستان علوم با معاونین پژوهشی فرهنگستان های علوم پزشكی، هنر و ادب و زبان فارسی درباره موضوعات مختلف همچون مرجعیت علمی، اقتصاد مقاومتی، بررسی مشكلات نظام آموزش و پرورش و راهكارها، سلامت جامعه شامل سلامت جسم، سلامت روان و سلامت اجتماعی- معنوی و سبك زندگی اسلامی-ایرانی، اشاره نمود و اضافه كرد: نتایج فعالیت این كارگروها در مجلات فرهنگستان ها، همچون نشریات فرهنگستان علوم پزشكی، چاپ و منتشر می شود.
مشاور رئیس فرهنگستان علوم در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینكه فرهنگستان علوم اولویت های پژوهشی خویش را بر مبنای مسائل كلی كشور تعیین می كند، اضافه كرد: با این وجود فرهنگستان مسئولیت اجرایی نداشته یا به عبارتی توان عملیاتی كردن نتایج را ندارد.


ارائه راهكارها در حوزه سیلاب
استفاده از نظرات فرهنگستان در سیاست گذاری های وزارت نیرو

مشاور رئیس فرهنگستان علوم تصریح كرد: در ابتدای سال در مورد مسائل مربوط به سیلاب از ما نظرخواهی شد كه در این عرصه اصلاحات برای گزارش تهیه شده و راهكارهایی را به مسؤلان ذی ربط عرضه كردیم.
شاهدی همینطور با اشاره به اینكه نتایج همایش های فرهنگستان در مورد مسأله آب كشور را به اتاق فكر وزارت نیرو بردیم، اظهار داشت: بعضی از پیشنهادات فرهنگستان در این عرصه در سیاست گذاری های وزارت نیرو مورد توجه قرار گرفته است.
وی تشریح كرد: وزیر كشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست از ما درخواست نمودند نتایج همایش های خودمان در حوزه مسائل مربوط به آب را به آنها عرضه دهیم. در همین راستا از وزیر نیرو، وزیر كشاورزی و تعدادی از صاحب نظران دعوت كرده و همایشی در ارتباط با مشكلات آب را با حضور وزیر نیرو، سرپرست وزارت جهاد كشاورزی و كارشناسان دانشگاه ها و دستگاه های مختلف برگزار كردیم. در این همایش برخی مشكلات و راهكارهای لازم برای حل مشكلات آب كشور عرضه و پیشنهاد شد كمیته مشتركی بین وزارت نیرو، وزارت جهاد كشاورزی و فرهنگستان علوم تشكیل گردد تا در چارچوب نتایج حاصل از كار این كمیته، راهكارهایی را در حوزه آب به مسؤلان كشوری عرضه دهیم.
مشاور رئیس فرهنگستان علوم ضمن تاكید بر اهمیت بحران آب و مسائل مربوط به آن در كشور، اظهار نمود: نبود یكپارچگی در تصمیم گیری های این حوزه سبب شده خواسته ها و سیاست های اتخاذ شده كمتر به نتیجه برسد. پس نیاز است در مورد مسأله آب یكپارچگی در كشور به وجود آید و مسؤلان برنامه ریزی خاصی داشته باشند.


چاپ راهكارهای مشكلات آموزش عالی در نشریات فرهنگستان
شاهدی با اشاره به اینكه مشكلات مربوط به دانشگاه ها و آموزش عالی، همچون مسائلی نظیر تغییرات در روش آموزش، كنكور، افزایش كیفیت آموزش و... را در فرهنگستان علوم مورد مطالعه قرار دادیم، اضافه كرد: در این عرصه راهكارهایی عرضه كردیم كه در نشریات فرهنگستان علوم به چاپ رسیده است.به جای بعضی از دانشگاه ها، "مدرسه عالی فناوری" داشته باشیم
وی در پاسخ به اینكه راهكار اصلی فرهنگستان برای افزایش كیفیت آموزش عالی چیست، توضیح داد: مفاهیمی همچون دانشگاه یا دانشكده باید به درستی تعریف شوند و نمی گردد جایی كه یك ساختمان و چند عضو هیئت علمی هست را "دانشگاه" نامید. در دنیا هم دانشگاه تعریف خاص خودش را دارد، در حالیكه در كشور ما بسیاری از مؤسسات به خواست افراد بوجود آمده و به جای دانشگاه می توانند "مدرسه عالی فناوری" یا با نامهای مشابه تعریف شوند و برای توسعه فناوری های علمی تلاش كنند.
مشاور رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به اینكه دانشگاه باید در كنار جامعیت، از مجموعه امكانات و اعضای هیئت علمی با سابقه برخوردار باشد، اظهار داشت: اگر تعاریف دانشگاه یا دانشكده در وزارت علوم به درستی تعریف شود، مواردی كه در این تعریف نمی گنجند باید اسم خودشان را بر مبنای امكانات و نیازهای منطقه اصلاح كنند.
شاهدی خاطرنشان كرد: اگر بخواهیم دانشگاه های كوچك را تعطیل نماییم، عده ای معترض می شوند كه محل ما از رونق می افتد! دانشگاه برای رونق یك شهر كوچك یا منطقه نیست، هر چند كه می تواند سبب رونق آموزشی در یك منطقه شود. در اوایل انقلاب بحثی دامن زده شد كه باید دانشگاه آزاد ایجاد شود تا فناوری ها رونق پیدا كنند؛ ولی در مسیر، تغییر جهت داد و دانشگاه های آموزش علوم بدون مهارت آموزی كافی به وجود آمد. در همین راستا و در جهت رونق فناوری، به جای دانشگاه های گسترده و زیاد، می توانیم "مدرسه عالی فناوری" داشته باشیم و برخی از موسسات آموزشی فعلی در جهت رونق بخشی فناوری های مورد نیاز منطقه مورد بازسازی قرار گیرند.

در "عمل به علم" ضعیف هستیم
انتشار نتایج مطالعات در حوزه آموزش و پرورش؛ بزودی در چارچوب یك مقاله

وی تصریح كرد: در حال انجام كار مشتركی با فرهنگستان علوم پزشكی در حوزه مشكلات آموزش و پرورش و مدارس هستیم كه نتایج آن بزودی آماده و منتشر خواهد شد.
مشاور رئیس فرهنگستان علوم در همین رابطه تاكید كرد: فرهنگستان اعتقاد دارد اگر مقرر است آموزش اصلاح گردد، بایستی از دبستان و حتی پیش از دبستان شروع شود. آموزش در دبستان و دبیرستان به اندازه كافی در كشور ما جدی گرفته نشده است و سرمایه گذاری بهینه چه از نظر علمی و چه از نظر چگونگی آموزش و محتوا نشده است.
شاهدی اظهار داشت: كمبود بودجه، عدم تأمین كافی معلمان و عدم آموزش های لازم پیش از شروع شغل بسیار اثرگذار معلمی در دبستان سبب شده زمینه آموزشی ما هم در جهت خوب زیستن و استفاده صحیح ازعلم نباشد، بلكه بیشترین كوشش برای یادگیری تست زدن و استفاده برای گذر از كنكور و راهیابی به دانشگاه باشد.
او در آخر به كشورهای ژاپن، كره جنوبی و سنگاپور اشاره نمود و اظهار داشت: این كشورها با هدف اصلاح آموزش جهت استفاده در عمل، جلو رفتند و موفق شدند، در حالیكه ما با وجود پیشرفت علمی، در استفاده در عمل چندان خوب نیستیم و از این لحاظ مشكلات زیادی داریم كه جای بحث فراوان دارد. نكته دیگر اینكه به زبان فارسی و هویت ملی در حد كافی در مدارس بها داده نمی گردد و این هم اثرات نامطلوبی بر جامعه دارد.1399/01/11
22:16:32
3178
5.0 / 5
تگهای خبر: آموزش , پژوهش , توسعه , دانشگاه
اگر پسندیدید لاک کنید:
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت امن در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۵
سایت امن
websec.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سایت امن محفوظ است

سایت امن

گواهی امنیت وب