آرشیو مطالب : گمرك

هكرها تصاویر مسافران را سرقت كردند

هكرها تصاویر مسافران را سرقت كردند
توسط یك استارتاپ داخلی؛

سنسور بیولوژیكی تشخیص سریع مواد مخدر طراحی شد

سنسور بیولوژیكی تشخیص سریع مواد مخدر طراحی شد

چهارمین شركت پارك فناوری كهگیلویه و بویراحمد، دانش بنیان شد

چهارمین شركت پارك فناوری كهگیلویه و بویراحمد، دانش بنیان شد
بازرگانی داوطلب و گودرزی

ترخیصكار

ترخیصكار
سایت امن
websec.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سایت امن محفوظ است

سایت امن

گواهی امنیت وب