مطالب سایت امن

در همایش ملی حمل و نقل ریلی مطرح شد

اعلام آمادگی دانشگاه علم و صنعت برای كمك به صنعت ریلی

اعلام آمادگی دانشگاه علم و صنعت برای كمك به صنعت ریلی

اقامتگاه بومگردی تنكابن

اقامتگاه بومگردی تنكابن
با هدف توسعه اشتغال

بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی رسما شروع به كار كرد

بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی رسما شروع به كار كرد

صنعت و دانشگاه نیاز دوسویه به یكدیگر دارند

صنعت و دانشگاه نیاز دوسویه به یكدیگر دارند
پایان رنج بیماران قطع نخاعی و درمان زخم بستر؛

تولید پوست مایع برای درمان زخم های فشاری

تولید پوست مایع برای درمان زخم های فشاری
در دانشگاه شیراز؛

بزرگترین جدول تناوبی كشور رونمایی گردید

بزرگترین جدول تناوبی كشور رونمایی گردید
توسط محققان كشور به نتیجه رسید؛

طراحی سیستم تحریك عمقی غیرتهاجمی مغز با جریان الكتریكی تداخلی

طراحی سیستم تحریك عمقی غیرتهاجمی مغز با جریان الكتریكی تداخلی

طرحی برای ارتقای توانمندی های كارآفرینانه دانشجویان در پارك فناوری تهران

طرحی برای ارتقای توانمندی های كارآفرینانه دانشجویان در پارك فناوری تهران

كاهش هزینه تولید نفت با افزودنی نانو

كاهش هزینه تولید نفت با افزودنی نانو

تغییر زبان می بند 3 به انگلیسی

تغییر زبان می بند 3 به انگلیسی
سایت امن
websec.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سایت امن محفوظ است

سایت امن

گواهی امنیت وب