آرشیو مطالب : سازمان

استاندار زنجان:

اشتغالزایی با فناوری اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق می كند

اشتغالزایی با فناوری اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق می كند

جایزه ۱۰ میلیون دلاری دارپا برای پرتاب موشك در كوتاه مدت

جایزه ۱۰ میلیون دلاری دارپا برای پرتاب موشك در كوتاه مدت

عضو صاحبنظر در كمیته ارزیابی اپراتور ماهواره ای تعیین شد

عضو صاحبنظر در كمیته ارزیابی اپراتور ماهواره ای تعیین شد

سلامت برنج تراریخته چین تایید شد

سلامت برنج تراریخته چین تایید شد
برای ارزیابی استرس در فضا؛

سازمان فضایی ژاپن ماموریت فضایی شبیه سازی انجام می دهد

سازمان فضایی ژاپن ماموریت فضایی شبیه سازی انجام می دهد
با حكم دكتر توفیقی؛

سرپرست معاونت برنامه ریزی پژوهشگاه نفت منصوب گردید

سرپرست معاونت برنامه ریزی پژوهشگاه نفت منصوب گردید

پرتاب 31 ماهواره در یك موشك توسط دولت هند

پرتاب 31 ماهواره در یك موشك توسط دولت هند

سند استراتژیك فضایی بازبینی می گردد

سند استراتژیك فضایی بازبینی می گردد

تولید اكوسیستم نوآوری

تولید اكوسیستم نوآوری
سایت امن
websec.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سایت امن محفوظ است

سایت امن

گواهی امنیت وب