آرشیو مطالب : الكترونیك

نخستین استارت آپ ویكند دانشگاه خوارزمی برگزار می گردد

نخستین استارت آپ ویكند دانشگاه خوارزمی برگزار می گردد

دانلود مقاله های علمی

دانلود مقاله های علمی
یكسال با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام؛

تداوم فعالیت های بین المللی برای ارتقای جایگاه مرجعیت علمی ایران

تداوم فعالیت های بین المللی برای ارتقای جایگاه مرجعیت علمی ایران

تولید نمونه اولیه ابرخازن های پوشیدنی توسط محققان ایرانی

تولید نمونه اولیه ابرخازن های پوشیدنی توسط محققان ایرانی
از سوی صندوق حمایت از صنایع الكترونیك؛

برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی حمایت می شوند

برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی حمایت می شوند

لزوم فرصت سازی جدید در فضای مجازی با استفاده از ظرفیت های بومی

لزوم فرصت سازی جدید در فضای مجازی با استفاده از ظرفیت های بومی

تولید نسل جدید تجهیزات الكترونیكی

تولید نسل جدید تجهیزات الكترونیكی
سایت امن
websec.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سایت امن محفوظ است

سایت امن

گواهی امنیت وب