تشریح نتایج مطالعات اعتبارسنجی دانش بنیان ها؛

سهم 0 و شش دهم درصدی دانش بنیان ها در اقتصاد کشور

سهم 0 و شش دهم درصدی دانش بنیان ها در اقتصاد کشور به گزارش سایت امن، بر مبنای مطالعات یکی از شرکتهای فعال در حوزه اعتیارسنجی، درآمد شرکتهای دانش بنیان در سال مالی ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۹۸ هزار میلیارد تومان بوده است که از این میزان سهم درآمد محصولات دانش بنیان، ۸۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و سهم اقتصاد دانش بنیان نسبت به اقتصاد کشور حدود ۰.۶ درصد محاسبه شده است.


مصطفی عرب، مدیرعامل این شرکت فناور در حوزه اعتبارسنجی در گفتگو با ایسنا، زمینه فعالیت این شرکت را اعتبارسنجی شرکتهای دانش بنیان ذکر کرد و اظهار داشت: ما بعد از سال ها تجربه ارتباط با شرکت ها و نهادهای سیاستگذار به این نتیجه رسـیدیم که بهبود فضای کسب و کار بهترین نوع پشتیبانی از شرکتهای فناور و دانش بنیان است.
وی افزود: طبق گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی، آخرین رتبه ایران در سهولت انجام کسب و کار ۱۲۸ بوده است و این درحالی است که در همین گزارش، کشورهای همسایه ایران مثل امارات در رتبه ۱۱ و ترکیه در رتبه ۴۳ قرار دارند.
به قول این فعال حوزه فناوری، شاخص دریافت اعتبار (Getting Credit) یکی از شاخصهای یازده گانه مورد بررسی در این حوزه است که ایران در رتبه ۹۹ قرار دارد و امارات و ترکیه به ترتیب در رتبه های ۴۴ و ۳۲ جای گرفته اند.
عرب با اشاره به اینکه این اعداد نشان داده است که ایران وضعیت خوبی در حوزه توسعه کسب و کارها ندارد، تصریح کرد: برای این منظور مطالعه جامعی در مورد مدیریت ریسک اعتباری بازیگران اصلی اکوسیستم دانش بنیان توسط پژوهشکده مطالعات فناوری انجام شد و با بررسی نتایج این پژوهش و مشاهدات میدانی ما از کشور ژاپن، ایجاد یک نظام استاندارد مدیریت ریسک اعتباری بعنوان یک لزوم عنوان شد و در این خصوص به منظور اعتبارسنجی شرکتهای دانش بنیان و فناور، این شرکت توسط برخی از صندوق های پژوهش وفناوری و بخش خصوص تأسیس شد.
وی ضمن اشاره به گزارش اخیر این شرکت در مورد بررسی وضعیت شرکتهای دانش بنیان، توضیح داد: نتایج مطالعات ما نشان داد که نیمی از شرکتهای دانش بنیان پس از سال ۱۳۹۲ تاسیس شده اند و شرکتهای نوع (۱) که حدود ۱۴ درصد از شرکت ها را می سازند، دارای محصولات با سطح فناوری بالاتری هستند.
مدیر عامل این شرکت اعتبارسنجی اضافه کرد: همینطور در سالهای اخیر تعداد شرکتهای دانش بنیان از حدود یک هزار و ۵۰۰ مورد به حدود ۷ هزار و ۵۰۰ شرکت رسیده است و در سالهای اخیر به صورت متوسط سالانه هزار شرکت به جمع دانش بنیان ها اضافه شده اند.
درآمدزایی دانش بنیان ها
طبق گزارش این شرکت، درآمد شرکتهای دانش بنیان از سال ۹۶ از حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۱۹۸ میلیارد تومان رسیده است که این امر به معنای رشد ۵ برابری درآمد شرکتهای دانش بنیان است.
درآمد شرکتهای دانش بنیان در سال مالی ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۹۸ هزار میلیارد تومان بوده است که از این میزان سهم درآمد محصولات دانش بنیان ۸۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. ۴۰ درصد از درآمد شرکتهای دانش بنیان در ارتباط با ۳۴ شرکت است.
مجموع دارایی های شرکتهای دانش بنیان طبق ترازنامه مالیاتی در پایان سال ۱۳۹۹ به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که ۳۰ درصد از این میزان توسط صاحبان سهام تادیه شده است و مابقی مبتنی بر ایجاد بدهی و یا دریافت تسهیلات شکل گرفته است.
طبق محاسبات صورت گرفته سهم اقتصاد دانش بنیان نسبت به اقتصاد کشور حدود ۰.۶ درصد محاسبه شده است.
حوزه های مورد استقبال دانش بنیان ها
نتایج مطالعات این شرکت نشان داده است که ۲۳ درصد از شرکتهای دانش بنیان در حوزه نرم افزار و فناوری اطلاعات فعالیت می نمایند و این شرکت ها ۲۹ درصد از درآمد و ۲۹ درصد از کارکنان را به خود اختصاص داده اند.
میزان وام عرضه شده به این شرکت ها ۱۴ درصد از تسهیلات عرضه شده به شرکتهای دانش بنیان است.
در حالیکه ۵۳ درصد از شرکتهای دانش بنیان به صورت تولیدی نوع ۲ شناسایی شده اند، اما این شرکت ها ۸۷.۵ درصد از درآمدهای شرکت ها را در پایان سال ۱۳۹۹ داشته اند.
از طرفی ۵۳ درصد از شرکتهای دانش بنیان در تهران مستقر هستند و این شرکت ها ۵۰ درصد از درآمد شرکتهای دانش بنیان را به خود اختصاص داده اند. آمارها نشان داده است تنها ۴۱ درصد از وام سیستم بانکی به شرکتهای دانش بنیان، به این شرکت ها تعلق گرفته است.
اشتغال زایی در دانش بنیان ها
در انتهای سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷۵ هزار نفر در شرکتهای دانش بنیان فعالیت داشتند و این آمار نسبت به ابتدای سال ۹۹ رشد ۲۰ درصدی داشته است و این در شرایطی است که ۷۰ درصد از کارکنان شرکتهای دانش بنیان در ۶ درصد از شرکت ها شاغل هستند. بیشتر از ۸۰ درصد تعداد شرکتهای دانش بنیان بر مبنای تعداد کارکنان جزو شرکتهای کوچک و متوسط طبقه بندی می شوند.
همینطور ۲۲ درصد از اعضای هیات مدیره و ۱۲ درصد از مدیران عامل شرکتهای دانش بنیان را زنان می سازند و ۱۷ درصد از سهام شرکتهای دانش بنیان در اختیار بانوان است.
در مقایسه با انواع دسته های مختلف فناوری درصد حضور و فعالیت زنان در دسته فناوری دارو و فناوری زیستی نسبت به سایر حوزه ها قابل توجه تر است.
اعطای معافیت مالیاتی
مجموع معافیت مالیاتی در رابطه با محصولات دانش بنیان که به شرکتهای دانش بنیان نوع (۱) تعلق می گیرد، برای سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ این در شرایطی است که این عدد تنها معادل ۰.۳ درصد از درآمد مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۰ است.
مانده بدهی شرکتهای دانش بنیان به سیستم بانکی در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده و صندوق های پژوهش و فناوری حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ ضمانت نامه صادر کرده اند.
مجموع ضمانت نامه فعال شرکتهای دانش بنیان در پایان سال ۱۴۰۰، ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این در شرایطی است که ۷۵ درصد شرکتهای دانش بنیان نزد سیستم بانکی وام فعال و ۶۵ درصد شرکتهای دانش بنیان نزد سیستم بانکی ضمانت نامه فعال نداشته اند.
۸ درصد از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار توانسته اند گواهی تاییدیه دانش بنیان دریافت نمایند. ارزش بازار این شرکت ها حدود ۳ درصد از ارزش کل بازار است.
وضعیت اعطای تسهیلات بانکی به همه شرکتهای دانش بنیان
باآنکه سیستم بانکی کشور بیشترین سهم اعطای وام را به شرکتهای دانش بنیان داشته است، اما بخش قابل توجهی از وام های دریافتی این شرکت ها برای محصولات غیر دانش بنیان یا شرکتهای بزرگی بوده است که درصد فروش محصولات دانش بنیان در آنها قابل توجه نیست و این دسته از شرکت ها عمدتا خارج از زیست بوم دانش بنیان امکان دریافت وام ها را داشته اند.
میزان تسهیلات پرداخت شده توسط صندوق های پژوهش و فناوری به شرکتهای دانش بنیان و فناور در سال ۱۴۰۰، بیشتر از ۲۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. همینطور صندوق نوآوری و شکوفایی در این سال از راه منابع داخلی بیشتر از ۱۳۰۰ میلیارد تومان وام پرداخت کرده است.
در مقایسه اطلاعات سال ۱۴۰۰ در مجموع ۲۵۳۵ شرکت از شرکتهای دانش بنیان از سیستم بانکی، منابع داخلی صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری وام دریافت کرده اند. ضمن آنکه این شرکت ها در پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۴۳۰۰۰ فقره ضمانت نامه فعال داشته اند و میانگین مبالع ضمانت نامه های فعال ۱.۳ میلیارد تومان بوده است. شرکتهای دارنده ضمانت نامه به صورت میانگین ۱۹ ضمانت نامه فعال داشته اند.
صندوق های پژوهش و فناوری در سال ۱۴۰۰، بیشتر از ۳۰۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه جدید صادر کرده اند. همینطور صندوق نوآوری و شکوفایی در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان ضمانت نامه از راه معرفی شرکت ها به سیستم بانکی عرضه کرده است.
منبع:

1401/09/02
12:54:05
238
5.0 / 5
اگر پسندیدید لاک کنید:
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت امن در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۲
سایت امن
websec.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سایت امن محفوظ است

سایت امن

گواهی امنیت وب