در گفت وگو با سایت امن اعلام شد

كاهش 30 سانتی متری تراز دریاچه ارومیه نسبت به بهار سال قبل

كاهش 30 سانتی متری تراز دریاچه ارومیه نسبت به بهار سال قبل به گزارش سایت امن مدیر آبنگاری و امور جزر و مدی سازمان نقشه برداری کشور با تکیه بر این که تراز آب دریاچه ارومیه در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به زمان مشابه سال قبل به میزان ۳۰ سانتیمتر کاهش نشان می دهد، اظهار داشت: به علت کاهش بارندگی در دو سال گذشته، این حوضه آبریز کاهش تراز آب را مجدداً تجربه می کند.


دکتر علی سلطانپور در گفتگو با ایسنا، پایش آب های پیرامونی ایران را از وظایف سازمان نقشه برداری دانست و اضافه کرد: برای مانیتور کردن تراز آب های پیرامونی در دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس شبکه ملی پایش تراز آب به راه افتاده است و از اطلاعات به دست آمده از این شبکه ملی در مدل سازی تراز آب دریا، مطالعات تغییرات گرمایش زمین، تعیین سطح مبنایی ارتفاعی کشور و تعیین داده های دریایی استفاده می شود.
وی افزود: در این مطالعات از داده های ماهواره های ارتفاع سنجی بعنوان یکی از ظرفیت های اطلاعاتی، بهره برداری می کنیم؛ چون که ماهواره های ارتفاع سنجی چندین دهه است که در مدار قرار دارند و در دنیا از داده های این ماهواره ها بیشتر در زمینه برای مطالعات تغییر اقلیم استفاده می شود.
سلطانپور افزود: در مناطق دارای پهنه های آبی بزرگ مانند دریاچه ها و تالاب ها که در دید این ماهواره ها باشد، داده های آنها را برداشت می کند که در بررسی ها مشاهده کردیم که از ماهواره ارتفاع سنجی "جیسون ۳ " از دریاچه ارومیه و تالاب هورالعظیم داده هایی ثبت شده است.
سلطانپور تصریح کرد: بررسی تراز دریاچه ارومیه در خلال سه دهه پیش و با استفاده از داده های ماهواره ای "جیسون ۳" نشان داده است که تراز این دریاچه در ابتدای دهه ۷۰ شمسی به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است، بگونه ای که در سال ۱۳۷۴ تراز دریاچه ارومیه به مقدار ۱۲۷۸.۵ متر رسید و خیلی از زیرساخت های شهری و ساحلی مورد تهدید قرار گرفت.
روزهای تلخ دریاچه ارومیه
مدیر آبنگاری و امور جزر و مدی سازمان نقشه برداری کشور ضمن اشاره به سابقه کاهش و افزایش تراز آب دریاچه ارومیه توضیح داد: پس از این زمان، تراز آب دریاچه ارومیه به علت کاهش بارش و آب های ورودی به این دریاچه به تدریج کاهش پیدا کرد، به صورتی که طی ۳ سال حدود یک متر تراز این دریاچه کاهش نشان داده است.
به گفته وی از سال ۱۳۷۷ روند کاهش آب این دریاچه با سرعت بیشتری ادامه یافت و در مدت ۴ سال متوالی ۳.۵ متر دیگر از تراز این حوضه آبریز کاسته شد و تراز دریاچه در تابستان سال ۱۳۸۱ به مقدار ۱۲۷۴ متر رسید.
سلطانپور افزود: تصاویر ماهواره ای دریافت شده از این دریاچه در ارتباط با سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ نشان از خشک شدن بخش های زیادی از این دریاچه دارد و در خلال سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تراز دریاچه حتی به کمتر از ۱۲۷۱ متر هم کاهش پیدا کرد.
این مقام مسوول ضمن اشاره به بارش های اسفندماه ۱۳۹۷ و بهار ۱۳۹۸ و به دنبال آن افزایش بارندگی و آب ورودی به این حوضه آبریز، افزود: بر اثر این بارندگی ها چندین ماه تراز آب دریاچه ارومیه بیشتر از یک متر افزایش پیدا کرده و در خرداد ۱۳۹۸ از تراز ۱۲۷۲ متر عبور کرد.
مدیر آبنگاری و امور جزر و مدی سازمان نقشه برداری کشور به وضعیت تراز آب دریاچه ارومیه در سالهای ۹۸ و ۹۹ اشاره نمود و اضافه کرد: در بهار سال ۱۳۹۹ تراز این حوضه ۱۲۷۱.۹۰ متری را تجربه نمود که نسبت به سال قبل ۱۰ سانتی متر کاهش نشان داد و در انتهای تابستان تراز به ۱۲۷۱.۵ متر رسید.
وی تصریح کرد: بر مبنای آخرین داده های دریافت شده از "ماهواره جیسون ۳" تراز آب دریاچه ارومیه در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به زمان مشابه سال قبل به میزان ۳۰ سانتیمتر کاهش نشان داده است که این امر به علت کاهش بارندگی و افزایش تبخیر نسبت به سال قبل بوده است.
مدیر آبنگاری و امور جزر و مدی سازمان نقشه برداری با اشاره به اینکه از تابستان دو سال قبل تاکنون، روند کاهشی سطح آب این دریاچه از سرگرفته شده است، افزود: در دنیا آب های آزاد بر خلاف دریاچه ها، افزایش تراز آب دارند و سالانه دو متر سطح آب آنها افزایش می یابد که این به علت افزایش گرمایش زمین و ذوب شدن یخ های قطبی است و این امر باعث افزایش تراز آب دریاهای آزاد و اقیانوس ها شده است.
وی با اشاره به اینکه افزایش یا کاهش بارندگی بر میزان سطح آب اقیانوس ها و دریاهای آزاد تاثیری ندارد، افزود: ولی در دریاچه ها از آنجایی که حوضه بسته‎ ای هستند، ازاین رو متاثر از تغییرات اقلیم هستند.
سلطانپور با اشاره به اینکه وضعیت امروز دریاچه ارومیه نشان داده است که طی سالهای گذشته برنامه های توسعه پایدار را در این حوضه اجرایی نکردیم، تصریح کرد: دنبال کردن توسعه پایدار به معنای جایگزین شدن منابع برداشت شده است، ولی وضعیت کنونی نشان داده است که توسعه پایدار در این منطقه و سایر مناطق مشابه دنبال نشده است و به منابع موجود در کشور صدمه وارد کردیم بگونه ای که منابع طبیعی نتوانسته است خویش را با شرایط موجود سازگار کند.
روزگار سخت بزرگترین تالاب مرزی
سلطانپور به وضعیت منطقه هورالعظیم بعنوان بزرگترین تالاب مرکزی کشور در استان خوزستان اشاره نمود و اظهار داشت: بررسی های ما کاهش تراز آب در منطقه هورالعظیم نسبت به سال قبل را نشان داده است.
وی افزود: در دو سال قبل که بر اثر بارش ها سیل به وجود آمد، هوالعظیم به میزانی آب دریافت کرد که شرایط آنرا به روزهای خوب این حوضه رساند، بگونه ای که این منطقه به میزانی آب دریافت کرد که حتی بخش هایی از آن که خشک شده بود، از آب پر شد و هورالعظیم در هیچ سالی این وضعیت را تجربه نکرده بود.
این محقق حوزه آبنگاری افزود: پس از این آبگرفتگی و فروکش شدن آب، در دو سال گذشته بارندگی خوبی نداشتیم و در نتیجه تراز آب هوالعظیم رو به کاهش رفت و در سال ۹۹ و سالجاری کاهش تراز آب را شاهدیم.
مدیر آبنگاری و امور جزر و مدی سازمان نقشه برداری کشور با تکیه بر این که برای انجام مطالعات در ارتباط با تراز آب هوالعظیم هم از داده ‎ های ماهواره "جسیون۳" بهره بردیم، افزود: از آنجایی که هوالعظیم قطعه بندی شده و بخشی از مناطق آن در ایران و بخش هایی در کشور عراق است، ترازی که از راه داده های ماهواره ای به دست می رسد، امکان دارد تراز آب کل هورالعظیم نباشد، ولی معیار مناسبی در این حوزه عرضه می دهد و داده های به دست آمده کاهش تراز آب در این منطقه را تایید می کند.
وی تصریح کرد: بر طبق این مطالعات، تراز آب هوالعظیم به سالهای پیش از سیل یعنی به دو سال قبل و زمانی که این منطقه بسیار خیلی کم آب شده بود، بازگشته است.
سلطانپور کافی نبودن آب ورودی، کاهش بارندگی ها و تغییر اقلیم بلندمدت را از علل کاهش تراز آب در هوالعظیم نام برد و اظهار داشت: نمی توان انتقادی نسبت به سدسازی ها و کنترل آب داشت، چون دو سال قبل که کشور با سیل درگیر بود، برخی نسبت به سدسازی انتقاد داشتند، ولی اگر دو سد کرخه و دز نبودند، سیل های بوجود آمده می توانستند خسارات زیادی به منطقه وارد کنند، ضمن آنکه در شرایط خشکسالی مدیریت منابع آب کار دشواری است.
این مقام مسوول کمبود بارش را از چالش های اصلی کشور دانست و اظهار داشت: میزان بارش از ۵۰ سال قبل تابحال روند کاهشی داشته است و از آنجایی که بیشترین میزان مصرف آب در بخش کشاورزی است، اگر بتوانیم بهینه مصرف نماییم، به ما کمک خواهد نمود که منابع آبی بیشتری را در اختیار محیط زیست قرار دهیم تا دریاچه ها و تالاب ها خشک نشوند.
منبع:

1400/04/23
18:01:44
5.0 / 5
212
تگهای خبر: توسعه , ساخت , سازمان , ماهواره
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳
سایت امن
websec.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سایت امن محفوظ است

سایت امن

گواهی امنیت وب