بررسی تشكیل ستاد هوش مصنوعی كشور در ستاد راهبری نقشه جامع علمی

بررسی تشكیل ستاد هوش مصنوعی كشور در ستاد راهبری نقشه جامع علمی به گزارش سایت امن دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی از بررسی تشكیل ستاد هوش مصنوعی كشور در ستاد راهبری نقشه جامع علمی اطلاع داد و اظهار داشت: اخیراً شورایعالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی برای تشكیل ستاد هوش مصنوعی در كشور است تا بتوانیم از ظرفیت های هوش مصنوعی استفاده نماییم.


به گزارش سایت امن به نقل از ایسنا، دكتر سعید رضا عاملی در سلسله نشست های بزم اندیشه با تسلیت ضمن مناسبت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی تصریح كرد: آن چیزی كه تاثیر اصلی را بر زندگی افراد برجای گذاشته و در جامعه بر جای می ماند، همان عمل صالح است.
وی تصریح كرد: جنس دلتنگی كه بابت شهادت سردار سلیمانی داشتیم از جنس دلتنگی بود كه در زمان ارتحال امام (ره) بوجود آمد و دلیل آن هم در این است كه سردار سلیمانی همواره در فكر عمل صالح بودند و سردار سلیمانی شخصیتی بزرگ بود كه می توان او را سردار تعلیم و تربیت نامید.
دكتر عاملی با اشاره به راهبردهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اظهار داشت: مقام معظم رهبری(مدظله-العالی) بارها بر اهمیت این سند تاكید داشته اند و اجرایی سازی مؤلفه های این سند جزو نخستین سفارش های ایشان به وزرای آموزش و پرورش كشور بوده است.
وی ادامه داد: تلاشهای زیادی برای استقرار راهبردها و مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش صورت گرفته است و باید توجه داشت كه این سند با نگرش راهبردی بر تقویت فرهنگ اسلامی در آموزش و پرورش تمركز دارد.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تقریباً 6 ماه از وقت شورایعالی انقلاب فرهنگی را در 15 جلسه به خود مختص كرده است و نهایتاً در 7 مهرماه 1390 این سند در صحن شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی رسید و ابلاغ گردید.
وی تصریح كرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با 23 هدف عملیاتی و 131 راهبرد اجرایی تدوین شده است و نگاهی كه مبتنی بر این سند در زمینه تحول آموزش و پرورش وجود دارد، نگاهی همه جانبه است.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینكه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با رویكرد مدرسه-محوری، معلم محوری، آموزش محوری و توسعه ابعاد تربیت محور تلاش داشته تا بنیان های آموزش و پرورش را در تمامی ابعاد متحول سازد، تصریح كرد: در رویكرد مدرسه محور اختیاراتی به مدرسه داده شده است كه تنوع آموزشی و مدرسه با معیارهای جدید در آن لحاظ شود و تدوین كتب درسی با تمركز بر خلاقیت و نوآوری و تنوع بخشی مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینكه معلم محوری یكی دیگر از اهداف عملیاتی مورد توجه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است خاطرنشان كرد: در زمینه معلم محوری به قدرتمندسازی نهاد معلم و توانمندسازی آن بعنوان فردی متخلق به اخلاق اسلامی در این سند توجه شده است.
دكتر عاملی با تاكید بر اینكه تحول در آموزش و پرورش بعنوان نهادی بزرگ در كشور نیازمند اقدامات دقیق و حساب شده است، خاطرنشان كرد: 6 ساحت تربیتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تدوین شده است كه شامل ساحت های تربیت اخلاقی-عبادی، تربیت سیاسی-اجتماعی، تربیت علمی-فناورانه، تربیت هنری-زیبایی شاختی، تربیت اقتصادی و تربیتی زیستی-بدنی می باشد.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران در تبیین نسبت بین فناوری های نوین و تعلیم و تربیت اسلامی تصریح كرد: فناوری های نوین عرصه متفاوتی از ارتباطات انسانی را فراهم نموده اند و عرصه صنعت ارتباطات همزمان توضیح دهنده فناوری های نوین است كه آغاز آن به قرن نوزدهم میلادی بازمی گردد.
وی ادامه داد: صنعت ارتباطات همزمان با توسعه ارتباطات انسان با انسان، انسان با ماشین و ماشین با ماشین پایه بنیادین فناوری های نوین را ایجاد كرد و با مفهوم فرامكانی شدن و فرازمانی شدن خیلی از پیشرفت های تكنولوژی كنونی را به ارمغان آورده و پایه جهانی شدن به معنای جدید به حساب می آید.
دكتر عاملی افزود: فضای مجازی فضای مكملی بود كه توانست در عِدل فضای واقعی ایجاد ظرفیت كند و این صنعت به سمت فنآوری یگانه (Technological Singularity) حركت می كند كه در واقع تجمیع تمامی فناوری ها نرم و هوش مصنوعی به حساب می آید، كه با نظامند كردن ایده های حقوقی اسلام می تواند زمینه ساز تحول در نظام واره های اسلامی در تعلیم و تربیت اسلامی شود كه بنیان آن بر توحید و رفع استیلاست.
وی ادامه داد: قالب فناوری های یگانه با هوش مصنوعی تدوین شده است و تا كنون ایالات متحده آمریكا در دوران دو رئیس جمهور قبلی تا كنون سه سند استراتژیك هوش مصنوعی نگاشته است.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران تصریح كرد: هوش مصنوعی معادل هوش انسان ها و در واقع همان بازنمایی مغز آدمی است. وی ادامه داد: هوش مصنوعی با رفتن به تمامی داده ها و الگوریتم سازی آن، مبادرت به یكپارچه سازی عرصه فضای مجازی كرده با ایجاد ارتباط میان عرصه فضای مجازی و عرصه واقعی تلاش می كند به توسعه و تسهیل امور زندگی كمك نماید.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینكه لازم است بنیان های توحیدی را در فناوری های نوین هم ایجاد كرد، تصریح كرد: ما اگر بتوانیم در جامعه به اقامه توحید اقدام نماییم تمامی بنیان های مورد نظر تعلیم و تربیت اسلامی در جامعه نهادینه خواهد شد.
وی با اشاره به اینكه رفع استیلا از انسان یكی از بروزهای توحیدی است، خاطرنشان كرد: یكی از قابلیت های بزرگ فناوری های نوین این است كه استیلای یك انسان بر دیگر انسان ها را رفع كرده انسان بعنوان یك كاربر فعال به صورتی خودانتخابگر مسیر پیش روی خویش را برمی گزیند و گرفتن خدمات فردی و اجتماعی نظامند می شود و سیستم ها وظایف در رابطه با حقوق انسانی را تأمین می كنند.
دكتر عاملی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری كه فرهنگ را همانند هوا تلقی می كنند، تصریح كرد: ما باید كه در بستر فرهنگ اسلامی-اجتماعی فضا ایجاد نماییم تا جامعه هوای پاك و طیب را استنشاق كنند و از هوای الهی زندگی بهره بردار باشند.
وی با نقد اینكه ما بدون توجه به بنیان های فرهنگی مان در تولید نرم افزارها از روش های غربی تقلید می نماییم اضافه كرد: اگر بتوانیم نرم افزارها را بر مبنای سازه های تعلیم و تربیت اسلامی بسازیم، هوای مورد نظر را سالم سازی كرده ایم.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی افزود: طراحی شبكه های اجتماعی فعلی مبتنی بر نگاه لیبرال طراحی شده است، حال آنكه نگاه اسلامی با قاعده های مد نظر خود برای سلامت روانی و اجتماعی بشریت به مفیدتری عمل خواهد نمود.
وی با تاكید اینكه فناوری های نوین هوای زندگی درست می كنند و این هوا هم می تواند بد باشد و هم خوب باشد، افزود: نمی توان فناوری را بعنوان یك امر خنثی و ابزاری تلقی نمود.
دكتر عاملی افزود: فناوری ها كه خود محصولی انسانی هستند، می توانند با نوآوری های خلاقانه و مبتنی بر مؤلفه های اسلامی و بومی در جهت تولید همان هوای خوب و برپایه نیازهای جامعه ساخته شوند.
وی ادامه داد: فضای مجازی ادامه ذهن آدمی است كه بعنوان عنصری فرامكان و فرازمان به صورت همزمان می-تواند عرصه های مختلفی را پیش رو داشته باشد.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی با نقد اینكه عده ای فناوری های نوین را صرفاً بعنوان مصداق ابزار شیطانی تلقی می كنند، خاطرنشان كرد: فناوری ها اساساً ماهیتی دوگانه دارند كه هم می تواند به تولید مؤلفه های زندگی خوب اقدام نمایند و هم می توانند به تولید مؤلفه های زندگی بد بپردازند.
وی ادامه داد: فناوری های نوین آینده جدیدی را تصویر می كنند و اگر نتوانیم مؤلفه های اسلامی را در فناوری-های جدید لحاظ نماییم، متوجه ضرر بزرگی خواهیم شد.
شبكه ملی اطلاعات برای صیانت از داده های اطلاعاتی مان است
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران اظهار داشت: زمانی 75 درصد داده های فضای مجازی در مركز داده آمریكایی بود ولی امروز این استیلا به كمتر از 50 درصد رسیده است و كشورهای دیگر همچون چین، روسیه و دولتهای اروپایی هم برای صیانت از داده های ملی شان فعال شده اند. شبكه ملی اطلاعات برای صیانت از داده های اطلاعاتی ما باید تدارك شود.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی افزود: بر روی شبكه ملی اطلاعات باید نرم افزاها و اپلیكیشن هایی تعبیه شود كه مبتنی بر دكترین دینی واسلامی باشد.
وی ادامه داد: نگاه ابزارگرا كه درگذشته با تلقی فاوا در كشور رایج بود، پلت فرم ها را از شبكه های غربی برمی داشت و داده های خودمان را برروی آن سوار می كرد، حال آنكه این نگاه روش غلطی را به همراه دارد و نگاه صحیح این است كه به صورت همزمان حركت نماییم و در عین حال صدمه ها را بشناسیم و در صدد رفع آن باشیم.
دكتر عاملی افزود: با رویكرد دو فضایی و بر اساس اكوسیستم خودمان بایستی به تولید داده ها و نظام زیست بوم دینی، جغرافیای و فرهنگی خودمان اقدام نماییم كه آثار مناسب زیستی و اجتماعی- فرهنگی بسیاری را داراست.
وی با اشاره به توسعه عرصه فضای مجازی از بستر وب 1 تا وب 5 افزود: در فضای وب 5 فضای واقعی با فضای مجازی یكپارچه شده احساس اینجا و آنجا رفع می شود.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران افزود: در بستر فضای مجازی یكپارچه و صنایع واقعیت گسترده(Extended reality) امر بر طبیعی سازی امر صنعتی شده متمركز است و بستری را بوجود می آورد كه فرد فضا را كاملاً واقعی تلقی می كند. در واقع دكترین واقعیت گسترده به دنبال این است كه واقعیت را به امری طبیعی تبدیل كند.

دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی تاكید كرد: فضای مجازی باوجود خصوصیت های مثبتی كه داراست، نوعی اعتیاد كشنده هم دارد و در دنیا امروزه درمانگاه های مبارزه با اعتیاد به اینترنت داریم، فناوری با تأمین استقلال فردی تلاش می كند به فردی شدن جهان ذهنی كمك به سزایی كند.
دكتر عاملی با تاكید بر روی اهمیت جامعیت نگاه اسلام نسبت به ادیان گذشته تصریح كرد: جامعیت دین اسلام جزو خصوصیت های اصلی آن است.
وی ادامه داد: در عین توجه به جامعیت نگاه اسلام، نیازمند ایجاد نظام واره هایی هستیم كه برمبنای آن بتوان پیام های جهانی اسلام را فارغ از سن، جنس، قومیت و جغرافیا با دو رویكرد عقلانیت گرایی و معنویت گرایی به صورت همزمان عرضه كرد.
دكتر عاملی در پاسخ به سؤالی پیرامون مقوله اسلامی كردن نرم افزارها در بستر فضای مجازی اظهار داشت: فناوری های نوین برای جامعه ارتباط با همه را تسهیل می كند و به دنبال آن هم ابزار لازم را تأمین می كند كه هم اكنون با بسترهای فرهنگی ما منطبق نبوده معتقدیم كه باید برای بستر ارتباطات مرزهای مشخص و مبتنی بر سازوكارهای اسلامی قائل بود.
وی ادامه داد: می توان منطبق با سازوكارهای اجتماعی ابزارهای ارتباطی متعلق به دیدگاه اسلامی را توسعه بخشید.
دكتر عاملی در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون چگونگی امكان بهره گیری از مؤلفه های عقلانیت و معنویت توسط هوش مصنوعی تصریح كرد: بروز معنویت در انسان و روابط اجتماعی تحقق پیدا می كند و اگر در سیستم اداری ما فساد و رشوه وجود داشته باشد و هوش مصنوعی بتواند در زمینه پیشگیری از آن فساد و رشوه عمل كند، طبیعتاً در جهت عقلانیت و معنویت حركت كرده است.
وی ادامه داد: عقلانیتی كه بر اساس ایجاد ارتباط میان نظام علی و معلولی است را هوش مصنوعی می تواند محقق كند و اگر هوش مصنوعی بتواند عقلانیت را در جامعه توسعه دهد می توان با هدف الهی ظرفیت گسترده ای را در جهان توسعه داد.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با تاكید بر اینكه هوش مصنوعی به هیچ وجه به معنای تعطیل كردن هوش انسان نیست، خاطرنشان كرد: در بستر فضای مجازی ظرفیت هایی وجود دارد كه اگر بخواهیم با نگرش خود نسبت به آن اقدام نماییم وآن را در راه الهی قرار دهیم، اساسا نتایجی منطبق با آن به دست می آید.
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون مبحث هوش مصنوعی و ضرورت راه اندازی هوش مصنوعی ملی تصریح كرد: ستاد علوم و فناوری های شناختی كه یكی از ستادهای مصوب دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی است، روی هوش مصنوعی كار می كند و دانشگاه تهران هم چند سالی است كه با تعبیه آزمایشگاهی در زمینه هوش مصنوعی فعالیت داشته است.
بررسی تشكیل ستاد هوش مصنوعی كشور در ستاد راهبری نقشه جامع علمی
وی ادامه داد: اخیراً شورایعالی انقلاب فرهنگی در ستاد راهبری نقشه جامع علمی كشور در حال بررسی برای تشكیل ستاد هوش مصنوعی در كشور است تا بتوانیم از ظرفیت های هوش مصنوعی استفاده نماییم.
دكتر عاملی در تبیین ظرفیت های هوش مصنوعی اظهار داشت: در كشاورزی هوش مصنوعی ظرفیت دارد جلوی هدر رفت آب را گرفته در استفاده از بذر گیاهان كارآمدی داشته باشد.
وی ادامه داد: امروز نزدیك به دو تریلیون دلار كسب و كار هوش مصنوعی در جهان داریم و با عنایت به ظرفیت-های توانمند كشور شایسته است كه امروزه با استفاده از ظرفیت های هوش مصنوعی جلوتر از مرزهای دانش حركت كرده در این حوزه به تقویت قابلیت های موجود اقدام نماییم.
به گزارش مركز خبر شورایعالی انقلاب فرهنگی، عاملی تاكید كرد: آموزش و پرورش در این حوزه هم می تواند كمك به سزایی كند و با ظرفیت قوی موجود در كشور اگر كه بتوانیم تمدن سازی نوین اسلامی را در بستر هوش مصنوعی مورد توجه قرار دهیم، سازواره های قدرتمندی را در آینده پیش رو خواهیم دید.
1398/10/22
19:35:01
4547
5.0 / 5
اگر پسندیدید لاک کنید:
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت امن در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
سایت امن
websec.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سایت امن محفوظ است

سایت امن

گواهی امنیت وب