رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها:

كشور نیازمند یافتن راه های نوآورانه برای مدیریت رخداد سیل است

كشور نیازمند یافتن راه های نوآورانه برای مدیریت رخداد سیل است به گزارش سایت امن رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها، در نشستی تخصصی یافتن راه های نوآورانه برای مدیریت رخداد سیل را از نیازهای كشور برشمرد.


به گزارش سایت امن به نقل از ایسنا، دكتر محمود نیلی احمدآبادی در نشست تخصصی «تعامل علم، سیاستگذاری و اجرا برای ارتقای تاب آوری نظام سلامت در مقابل سیل» كه در دانشگاه علوم پزشكی تهران برگزار شد، با اشاره به اینكه یافتن راه های نوآورانه برای مدیریت رخداد سیل از نیازهای كشور به حساب می آید، اظهار داشت: ما نیازمند یافتن راه های نوآورانه برای مدیریت رخداد سیل بر مبنای تجربیات و دانش خود از جهان، برای حركت از مدیریت بحران به رویكرد مدیریت ریسك هستیم. یك سیستم انعطاف پذیر سیستمی است كه قابلیت های آن شناسایی می شود و می تواند از قابلیت های خود بهره برده و فرصت های جدیدی را فراهم آورد.

وی خاطرنشان كرد: در طول تاریخ، سیل ثروت و مكنت سرشاری را برای تمدن ها به ارمغان آورده است و در عین حال سبب خسارت های عظیم و منجر به درد و رنج مردم شده است. حتی امروزه، سیل نسبت به سایر بلایای طبیعی، به افراد بیشتری صدمه می رساند و زیان های اقتصادی حاصل از آن بسیار بیشتر است و این خسارات و تلفات به شكلی هشداردهنده در سطح و مقیاسی جهانی در حال افزایش می باشد.

به قول دكتر نیلی احمدآبادی، جامعه باید پارادایم كنونی پاسخ پسافاجعه را تغییر دهد و برای شكستن چرخه كنونی رویداد-فاجعه باید برنامه ها و تلاش هایی اتخاذ نمود. بیشتر از پیش، لازم است تصمیم گیران برای مدیریت بحران سیل رویكردهای جامع را در دستور كار خود قرار دهند.

رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها، با عنوان اینكه سیل شدید محدود به یك منطقه نیست و بر تمامی كشورها همچون جوامع توسعه یافته و در حال توسعه تأثیر می گذارد، اضافه كرد: معلوم شده است كه ارزیابی های جامع خطرات ناشی از بلایای طبیعی مانند سیل برای جامعه ضروری می باشد تا مردم خطراتی را كه هر روز با آن مواجهند را دریابند. ارزیابی خطر و مشاركت مردم در فرایندهای تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرا می تواند به راهكارهای پایدار بینجامد.

وی با اشاره به سیلاب های اخیر كشور اظهار نمود: این رخداد زیان های اجتماعی و اقتصادی سنگینی به بار آورد و سبب كشته و زخمی شدن عده ای از مردم شد و زیرساخت های زیادی از كشور را گرفتار صدمه دیدگی كرد. پل ها، جاده ها، مزارع و امكانات ذخیره آب همچون موارد صدمه دیده از سیل هستند. دولت جمهوری اسلامی ایران، تلاش های بی وقفه و ارزشمندی به عمل آورد تا نتایج سیل را به حداقل ممكن كم كند. ایران هم مانند بسیار از كشورهای دیگر با خطر فزاینده فجایع ناشی از سیل و زیان های فزاینده حاصل از آن مواجه می باشد كه این مساله توسعه اجتماعی و اقتصادی را به شدت تهدید می كند.

رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها، در ادامه اظهار داشت: ارزیابی خطر سیل و كاهش آن در ایران توجه بی سابقه ای به خود معطوف داشته است. ارزیابی سیل در ایران و راه اندازی مجموعه ای از سازوكارهای پیشرفته و هم چنین ارزیابی خطر سیل برای بهبود توان كنترل سیل در منطقه و اتخاذ شیوه مناسب در برخورد با آن و تخفیف یا پیشگیری از صدمه به مساله ای مهم و یك مبحث با اولویت دانشگاهی تبدیل گشته است كه باید سریعاً در مدیریت صدمه سیل در ایران حل شود. این می تواند یك مرجع معقول برای اقدامات كنترل سیل در ایران فراهم آورد.

دكتر نیلی احمدآبادی تصریح كرد: «پس از سیل، رئیس دانشگاه تهران از جانب رئیس جمهور ایران، بعنوان مسئول یك مأموریت ویژه تحت عنوان «رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها» انتخاب شد تا این رویداد، علت ها و نتایج آنرا به منظور عرضه رهنمودها و پیشنهادهایی برای برخورداری از دیدی بهتر در مواجهه با بلایای طبیعی بخصوص سیل در آینده بررسی كند.

وی با اشاره به اینكه این نخستین تجربه در ایران است كه چنین كمیته ای علمی و با تجربه عالی جهت بررسی یك فاجعه ملی سازماندهی شده است، مشاركت همه متخصصان ایرانی و استفاده از دانش و تجربه جهانی را از تعهدات اصلی این هیأت توصیف كرد.

رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها، در بخش دیگری از سخنان خود به بیان فعالیت های انجام گرفته در هیأت ویژه پرداخت و تأسیس یك تیم مدیریت پروژه و ۱۶ گروه كاری، یك دبیرخانه برای تداركات فنی و اجرایی، ارتباطات و سیستم های مدیریت زمان و هزینه، برگزاری جلسات با سازمان های مختلف در بالاترین سطح، تشكیل كمیته همكاری بین المللی برای ارتقای روابط بین المللی و تبادل تجارب با سازمان های بین المللی، آماده سازی برنامه عمل و زمانبندی فعالیت ها، امضای تفاهم نامه همكاری با دانشگاه های بزرگ استان های متأثر از سیل (خوزستان، فارس، لرستان و گلستان) برای توسعه همكاری در حیطه وظایف هیأت مدیره را ازجمله اقدامات صورت گرفته برشمرد.

دكتر نیلی احمدآبادی، همینطور برگزاری جلسات منظم و مداوم اعضای گروه های كاری شامل جلسه در مناطق صدمه دیده و جلسه با بخش های مسئول، راه اندازی سیستم مدیریت دانش و سیستم مستندسازی، جمع آوری و به اشتراك گذاری تجارب سایر سیل ها و رویدادها در سطح ملی و بین المللی و توسعه روش شناسی برای انجام مطالعات موردی، راه اندازی وب سایت پروژه و سایر كانال های ارتباطی و شبكه ای، ادغام گزارش ها به منظور پاسخ به سوالات كلیدی پرسیده شده از هر گروه كاری، ادغام گزارش های مرحله اول از گروه های كاری و تشكیل یك گزارش روایت سیلاب بر مبنای رویكرد چند رشته ای، آماده سازی گزارش فاز دوم فعالیت های گروه های كاری و به اشتراك گذاشتن تجربیات با برنامه های بین المللی و كشورها از قبیل كمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوس آرام، تیم كاهش ریسك هلند و چین، به شكل فعالیت های مشترك، جلسه كارشناسی، كارگاه ها و غیره را از دیگر فعالیت های این هیأت دانست.

وی با اشاره به اینكه بیشتر از ۲۵۰ استاد و عضو دانشگاهی از سراسر كشور با هیأت ویژه همكاری می كنند، اظهار داشت: از این تعداد ۱۲۱ نفر در خارج از استان تهران و ۷۶ نفر از استان های خوزستان، فارس، لرستان و گلستان هستند. این هیأت شامل ۱۵۸ عضو تمام وقت، ۷۸ عضو هم كار و ۱۴ مشاور از ۵۴ دانشگاه در گروه های كاری مختلف است. افراد حرفه ای از سازمان های بین المللی، مراكز پژوهشی و دانشگاه های بین المللی پیوسته با هم كار می كنند تا یك گزارش جامع از رویداد سیل آماده كنند. این گزارش به رئیس جمهور ایران و مردم عرضه خواهد شد و این نشست تخصصی ایده های مفیدی را برای گزارش ملی عرضه خواهد كرد».

رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها، خاطرنشان كرد: در نهایت، عمیق ترین قدردانی خویش را از تلاش های وزارت بهداشت و آموزش پزشكی و نماینده سازمان بهداشت جهانی در جمهوری اسلامی ایران و همینطور دانشگاه علوم پزشكی تهران در سازماندهی و میزبانی این نشست تخصصی پرارزش اعلام می دارم.

بر مبنای اعلام روابط عمومی دانشگاه تهران، دكتر نیلی احمدآبادی در انتها تصریح كرد: مایلم از تمام محققان بین المللی و ملی، دانشمندان، دانشگاه ها، سازمان ها و كارشناسان شركت كننده در نشست تخصصی «تعامل علم، سیاستگذاری و اجرا برای ارتقای تاب آوری نظام سلامت در مقابل سیل» تشكر كنم و اطمینان دارم كه نتایج نشست كارشناسی درك بهتری از تاب آوری و مدیریت در حوادث طبیعی مانند سیل بخصوص در سیستم سلامت عرضه خواهد نمود.1398/07/10
22:57:20
4200
5.0 / 5
تگهای خبر: آموزش , ارتباطات , پژوهش , تخصص
اگر پسندیدید لاک کنید:
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت امن در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۴
سایت امن
websec.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سایت امن محفوظ است

سایت امن

گواهی امنیت وب