عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ مطرح كرد

نقش گردشگری با رویكرد معنوی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نقش گردشگری با رویكرد معنوی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به گزارش سایت امن رئیس انجمن علمی گردشگری ایران و عضو هیئت علمی دانشكده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ اظهار داشت: گردشگری هم اكنون بعنوان اهرم توسعه خیلی از كشورها به حساب می آید و مطابق با آمارهای انتشار یافته جایگاه ویژه ای را در اقتصاد جهانی به خود مختص كرده است.


به گزارش سایت امن به نقل از ایسنا، دكتر «محمدحسین ایمانی خوشخو»، در پانل معنویت واخلاق الزامات تحقق الگو در سخنرانی خود با عنوان مقاله «نقش گردشگری با رویكرد معنوی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» اظهار داشت: با این وجود پیشرفت از راه گردشگری بدون در نظر گرفتن مبانی كلیدی فلسفه حركت انسانی بر روی زمین، امكان پذیر نخواهد بود و اگر توسعه ای هم به همراه داشته باشد، موقتی بوده و مسیر صحیحی را در پیش نخواهد گرفت.
این استاد دانشگاه اضافه كرد: بدین جهت گردشگری با رویكرد معنوی، خواهد توانست با ماهیت انسانی مطابقت داشته و مسیر پیشرفت را هر چه بهتر محقق كند. این رویكرد هم جهت با مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار دارد كه نگاه همه جانبه ای را مطرح می كند.
دكتر ایمانی اظهار داشت: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف عرضه مسیر حركت پیشرفت یكپارچه، نیارمند عرضه راهكار و اقداماتی است كه این مسیر را محقق كند. گردشگری با رویكرد معنوی همچون مفاهیم جدید در مطالعات گردشگری به حساب می آید كه می تواند به جهت یكپارچه بودن مفاهیم با فلسفه سفر، گام های موفقیت را در این راه پیشرفت بپیماید.
وی اشاره كرد: بدین جهت در این پژوهش كه به صورت كیفی با استناد به مبانی نظری بر پایه توصیف و تحلیل انجام گرفت، در ابتدا ضمن تحلیل و بررسی الگوی معنویت در گردشگری و مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ارتباط ویژه ای كه میان این الگوها وجود دارد، نقش گردشگری با رویكرد معنوی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت عرضه می شود.
همینطور دكتر «محمدجواد رودگر»، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این پانل در سخنرانی خود با عنوان «بهداشت معنوی (راهبردها، روش ها و باید و نبایدها)» اظهار داشت: یكی از نعمت های جانشین نابردار خدای سبحان به انسان، نعمت قلب سلیم، باطن سالم و نفس صاحب صحت مزاج است كه اگر انسان با آگاهی و معرفت همه جانبه از صحت مزاج جسمانی - روحانی، سلامت قلب مادی - معنوی اش مراقبت كند.
وی افزود: درحقیقت «بهداشت معنوی» را رعایت كرده و از اختلال و بیماری های ظاهری و باطنی پیشگیری كرده و درصورت كوتاهی در این امر و عروض عدم اعتدال در مزاج های جسم و جان، به درمانگری بپردازد، بهداشت معنوی را در دو مقام: الف) رفع ب) دفع نسبت به روح و جان خویش محقق ساخته است.
این دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه كرد:. اینك پرسش این است كه بهداشت معنوی چیست و راهبردها و روش های تحقق آن در دو مقام رفعی – دفعی چه چیزهای اند؟ نوشتار پیش روی بعد از طرح حوزه های مختلف و اقسام بهداشت معنوی، با اشاره به مكتب اخلاقی قرآنی (مكتب اخلاق توحیدی، عبودی - حبی) به دو راهبرد بنیادین راهبرد معرفت نفس توأم با روش تزكیه بر مدار شریعت حقه و شهودفقروجودی و راهبرد مراقبت نفس توآم با مراقبه قبل و پس از عمل به همراه مراعات ادب مع الله و عندالله، درك عظمت خدا و حقارت خود، دریافت قدرت مطلقه حق تعالی، فهم درونی درمحضر خدا بودن و چشیدن لذت عبودیت حق سبحانه و… اشاره كرده كه بروندادهای آنها، تحقیق و تحقق بهداشت معنوی خواهد بود.
دكتر «فتح الله نجارزادگان»، استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، پردیس فارابی در این پانل در سخنرانی خود با عنوان مقاله «آموزه خودكنترلی و مسئولیت پذیری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر پایة «تقوا الله» با اهرم انذار» اظهار داشت: اسلامیت الگوی پیشرفت در گرو التزام به باورهای دینی است كه گوهر معنایی آن چیزی جز «توحید» نیست؛ نمود عملی توحید در سطح جامعه، رعایت تقواالله است كه نقش پررنگی را در درمان مسئولیت گریزی و تحقق این الگو ایفا می كند.
وی افزود: بر این اساس لازم است این نیرو تحریك و تقویت گردد. بدین منظور این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بیان گونه های انذار (هشدار به پندارزدگان؛ اخطار به وقوع تنبیه در دنیا؛ اخطار نسبت به كیفرهای نابودكننده در دنیا؛ اخطار نسبت به كیفرهای دوزخ) و نقش آنها در تحریك و تقویت نیروی تقوا الله پرداخته است و سپس برای كاربردی كردن آنها، فاصله جامعه دینی را با این انذارها نشان داده است.
برپایه این گزارش، دكتر «سیدمهدی سلطانی رنانی» پژوهشگر حوزه و دانشگاه، دكترای علوم قرآن و حدیث و مدرس معارف اسلامی در این پانل در سخنرانی با مبحث مقاله «تحلیل نقش اخلاقی رسانه ها در تحقق الگوی پیشرفت» اظهار داشت: امروزه با عنایت به گستردگی نقش رسانه های جمعی در جهان معاصر و كاركرد ویژه آنها در شكل دهی افكار عمومی و هم با عنایت به وجود زمینه های مناسب برای انحرافات اخلاقی فعالان این عرصه، اهتمام به رعایت ارزش های اخلاقی و عرضه شاخصه های هنجاری و مطلوب اخلاقی در حوزه رسانه و سیاست گذاری رسانه ای به جهت تحقق الگوی پیشرفت ضروری بنظر می رسد.
وی افزود: شاخصه های هنجاری اخلاق رسانه در عرصه سیاست گذاری رسانه ای ونقش رسانه ها در تحقق الگوی پیشرفت وامدار اصول اخلاقی گرفته شده از جهان بینی و نظام ارزشی اسلام و شامل بایدها و نبایدهای رفتاری درحوزه مأموریت حرفه ای است كه بحث اصلی این مقاله را تشكیل می دهد.
همینطور «خوان (حسین) فرانسیسكو پاردس»، متخصص بیزینس اینتلیجنس، روانپزشك، مشاور تكنولوژِی صندوق توسعه پارك علم و فناوری پردیس، در پانل معنویت واخلاق الزامات تحقق الگو در سخنرانی با عنوان مقاله «پیشران های الگوی پیشرفت: نقش نظام باورها و ارزش ها در تحقق پیشرفت» اظهار داشت: نظام باورها و ارزش ها در یك كشور از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد چونكه مسیر آینده یك كشور را تعیین خواهدنمود و سبب پیشرفت آن می شود.
وی افزود: الان ایران از سمت صهیونیسم جهانی با استفاده از رسانه های مختلف به روشی بسیار مؤثر مورد حمله قرار گرفته است كه آن استفاده از بالاترین سطح فناوری ها می باشد. هدف از این مقاله ترویج استفاده از این فنآوری پیشرفته برای ارتقای نظام باورها و ارزش ها در تحقق پیشرفت می باشد.
این روانپزشك اضافه كرد: در این روش داده های مشخص درباره تمام موضوعاتی كه بر رفتار انسانی تاثیرگزار است مانند داده های روانشناختی، اجتماعی، اقتصادی، پزشكی، فرهنگی، مذهبی و.. جمع اوری شده و با استفاده از روش پیشنهاد شده در این مقاله، به صورت تخصصی تحلیل شده و سپس مدلهای مختلفی تولید خواهد شد كه بر رفتار گروه های مختلف مردم كه مورد نظر هستند، تأثیر خواهد گذاشت.
همینطور دكتر «اكرم السادات سادات حسینی» دانشیار دانشگاه علوم پزشكی تهران در این پانل در سخنرانی با مبحث «مدل های دستیابی به تدابیر پیشران در الگوی پیشرفت: پرستاری حكیمانه، الگویی عملكردی برای مراقبت بر پایه متون اسلامی» اظهار داشت: پرستاری از انسان نیازمند آن است كه ابعاد جسمی و روانی وی تواما در نظر گرفته شود تا به نهایت سلامت كه همان قلب سلیم است برسد. باآنكه انسان با دانش فیزیكی خود می تواند جنبه هایی از ابعاد غیرفیزیكی انسان را شناسایی كند ولی بعلت محدودیت در دانش مادی قادر نیست همه آن را بیابد.
وی افزود: بنابراین نیازمند دانشی برتر است كه این دانش همان دستورات الهی و دانستن بایدها و نبایدهای واقعی در زندگی و عمل بر مبنای آن است. در نظریه حاضر به این قابلیت حكمت گفته می شود یعنی عمل بر مبنای دستورات الهی و مطابق با نیازهای واقعی انسان و پرستاری حكیمانه یعنی پرستاری بر اساس همین دستورات از انسان بادرنظر گرفتن همه جوانب و بر مبنای فطرت الهی انسان.
این دانشیار دانشگاه علوم پزشكی تهران اظهار داشت: در پرستاری حكیمانه، پرستار این دیدگاه را پیدا خواهدنمود كه از انسانی كه به سبب بیماری دارای موقعیتی ممتاز در نزد خداوند است مراقبت كند و در این فرایند مراقبتی دارای موقعیتی ممتاز شود.
سادات حسینی اشاره كرد: پرستاری حكیمانه بر مبنای فرایند پرستاری و با دیدگاه كل نگر به انسان انجام می گردد و مهمترین نكته در این فرایند توجه به تعالی و ارتقا انسان در پیمودن مراحل بیماری و دستیابی به سلامت است.1398/03/24
13:26:37
3997
5.0 / 5
تگهای خبر: پژوهش , تخصص , توسعه , دانشگاه
اگر پسندیدید لاک کنید:
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت امن در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳
سایت امن
websec.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سایت امن محفوظ است

سایت امن

گواهی امنیت وب