در نشست ارائه گزارش خدمات جدید صندوق نوآوری و شكوفایی اعلام شد

دسترسی به منابع بیشتر با افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری

دسترسی به منابع بیشتر با افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری سایت امن: عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شكوفایی اظهار داشت: هر چه میزان سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری بیشتر باشد، منابعی كه بوسیله صندوق نوآوری و شكوفایی در اختیار صندوق های پژوهش و فناوری استان ها قرار می گیرد، بیشتر است.


به گزارش سایت امن به نقل از ایسنا، محمد صادق خیاطیان امروز در نشست خبری با سوژه "ارائه گزارش خدمات جدید صندوق نوآوری و شكوفایی" كه در شهرك علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار شد، اظهار نمود: برمبنای خدمات جدید صندوق نوآوری و شكوفایی مدل نمایش خدمات به شركت های دانش بنیان تغییر كرده است.
وی به نهادهای استانی در حوزه های علمی، فناوری و صنعتی سفارش كرد كه در افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان مشاركت كنند، برای اینكه هر چه سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری بیشتر باشد، منابعی كه بوسیله صندوق نوآوری و شكوفایی در اختیار صندوق پژوهش و فناوری های استان ها قرار می گیرد، بیشتر است.
عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شكوفایی اظهار داشت: هم اكنون بیشتر از ۴ هزار و ۲۰۰ شركت دانش بنیان در كل كشور مجوز دارند كه حدود ۴۰۰ شركت در استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند. این شركت ها از نظر پراكندگی جغرافیایی و انواع به چهار دسته نوپا ۱و۲، تولیدی ۱ و ۲ تقسیم می شوند.
ارائه ۲۱۶ میلیارد تسهیلات به صندوق های پژوهش و فناوری در یك ماه گذشته
خیاطیان در پاسخ به پرسشی در خصوص نمایش تسهیلات به صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان، با اشاره به اینكه ۱۰ درصد شركت های دانش بنیان كشور در استان اصفهان فعالیت دارند، اظهار داشت: خیلی از شركت ها بر حسب اندازه و نوع فعالیت خدمات متنوعی دریافت می كنند. هر چه صندوق ها توانمندتر باشند، منابع بیشتری دریافت خواهند كرد و هرچه سرمایه افزایش یابد، این منابع بهتر جذب می شود.
وی اشاره كرد: طی یك ماه گذشته ۱۲ صندوق پژوهش و فناوری همچون شهرهای مشهد، یزد، اصفهان و قم و … مبلغی حدود ۲۱۶ میلیارد تومان تسهیلات دریافت كرده اند. در سال ۹۶ بیشتر وام ها بوسیله عاملیت زیر ۵۰۰ میلیون تومان بوده كه ۱۱.۵ میلیارد تومان پرداخت شده است.
عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شكوفایی با اشاره به اینكه قانون پشتیبانی از شركت های دانش بنیان در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید، اشاره كرد: این قانون پیشرو در حوزه شركت های دانش بنیان و با هدف پشتیبانی از این شركت ها، توسعه فناوری های پیشرفته و تجاری سازی اختراعات به تصویب رسید. در ماده ۵ قانون، صندوقی با نام صندوق نوآوری و شكوفایی با سرمایه اولیه سه هزار میلیارد تومان برای تامین مالی شركت های دانش بنیان تشكیل شد.
خیاطیان افزود: این صندوق از سال ۱۳۹۲ بطور خاص و عملی كار خودرا شروع كرد و با مدیریت جدید صندوق و مشاهده سیر صعودی شركت های دانش بنیان رشد پیدا كرد، بطوریكه در این دوره حدود سه تا چهار هزار شركت دانش بنیان در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۷ ایجاد و مخاطبان اصلی صندوق نوآوری و شكوفایی شدند.
وی با اشاره به اینكه صندوق نوآوری و شكوفایی با ایجاد تحولاتی روش های نمایش خدمات و تسهیلات را تغییر داد، اضافه كرد: به واسطه حجم زیاد بازگشت شركت های دانش بنیان به صندوق نوآوری و شكوفایی برای دریافت انواع خدمات باید روش های پاسخگویی مناسبی تنظیم شود كه خوشبختانه در این دوره این مهم با موفقیت به انجام رسید. اما هم اكنون با ایجاد تغییراتی روند نمایش خدمات به شكل مناسب تری نمایش می شود.
عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شكوفایی افزود: در فاصله این پنج سال، عمده فعالیت های صندوق بیشتر در حوزه نمایش تسهیلات بود. از سال ۱۳۹۷ موج بازگشت به صندوق توسط شركت های دانش بنیان كاسته شد و فرصتی ایجاد كرد كه تحولاتی در صندوق ایجاد شود و از ابزارهای جدید برای نمایش خدمات استفاده گردد.
خیاطیان، دلیل كاهش مراجعات شركت های دانش بنیان را برخی به سبب خارج شدن از صلاحیت دانش بنیان برخی از شركت ها و برخی دریافت تسهیلات شركت های دانش بنیان اعلام نمود.
وی با تاكید بر اینكه انواع خدمات صندوق نوآوری و شكوفایی برمبنای قانون و آیین نامه های اجرایی در چهار دسته طبقه بندی می شود، توضیح داد: مهم ترین خدمت صندوق نوآوری و شكوفایی از گذشته تا حال حاضر در حوزه نمایش تسهیلات بوده است كه در نظر داریم با رویكرد جدید روش های نمایش تسهیلات تغییر یابد.
عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شكوفایی افزود: دومین ابزار ضمانت نامه های اجرایی است كه امیدواریم با عنایت به نیاز شركت ها در آیین نامه جدید توسعه پیدا كند.
سرمایه گذاری از اولویت مهم صندوق نوآوری و شكوفایی در سال جدید
وی سرمایه گذاری را اولویت سوم صندوق نوآوری و شكوفایی اعلام نمود و اظهار داشت: متاسفانه در سال های گذشته از این ابزار به خوبی استفاده نشده كه در نظر داریم با تعاریف و مدلهای جدید با عنایت به نیاز كشور سوژه سرمایه گذاری را به اولویت نخست صندوق نوآوری و شكوفایی تبدیل نماییم.
خیاطیان اضافه كرد: در این دوره سرمایه گذاری سوژه مهم صندوق اعلام شده است، به شكلی كه دیگر به صورت مستقیم نیست، بلكه بوسیله صندوق های پژوهش و فناوری انجام می شود. برمبنای تعریف جدید، طرحی كه دارای قابلیت مناسب می باشد و به صندوق نوآوری و شكوفایی داده شود، تا چهار برابر مبلغ سرمایه گذاری كمك خواهد شد. این شرایط جدید فرصت مناسبی برای صندوق های پژوهش و فناوری است كه طرح های مناسبی با قابلیت سرمایه گذاری را شناسایی و معرفی كنند تا منابع مناسب را جذب كنند.
وی چهارمین سوژه مورد بحث در صندوق نوآوری و شكوفایی را توانمندسازی اعلام نمود و اظهار داشت: این حوزه تا كنون بوسیله آموزش های عمومی و تخصصی و نمایش تسهیلات به شركت ها برای حضور در نمایشگاه های مختلف نمایش شده است. حالا به دنبال تخصصی تر كردن آموزش ها هستیم تا با رویه ای هدفمند و تخصصی محور دنبال شود.
عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شكوفایی افزود: در این عرصه در نظر داریم از خدماتی از قبیل مجوزهای داخلی و بین المللی جهت شركت در نمایشگاه های بین المللی و یا اعطای مجوز ثبت پتنت داخلی و بین المللی استفاده نمائیم.
خیاطیان با اشاره به اینكه تابحال اغلب خدمات صندوق نوآوری و شكوفایی مبتنی بر پاسخگویی خود صندوق بوده است، اشاره كرد: خوشبختانه در قانون همكار خوبی برای صندوق نوآوری و شكوفایی تحت عنوان صندوق ‎های پژوهش و فناوری پیش بینی شده است كه حالا به صورت جدی تر از آن استفاده می نماییم.
وی اشاره كرد: شكل گیری اولیه صندوق های پژوهش و فناوری بر حسب قانون برنامه سوم شروع شد و در برنامه چهارم ادامه یافت، به شكلی كه تا آخر برنامه چهارم تعداد ۱۸ صندوق پژوهش و فناوری بوجود آمد. در ماده پنجم پیش بینی برای این صندوق نشده بود و عملاً درخواست جدیدی ثبت نشد، اما سپس پیگیری ها در ماده ۴۴ قانون رفع مواد تولید، اجازه ایجاد صندوق های پژوهش و فناوری و مشاركت دولت پیش بینی شد و دبیرخانه آن به صندوق نوآوری و شكوفایی داده شد.
خیاطیان با تاكید بر اینكه از این زمان به بعد پشتیبانی از صندوق های پژوهش و فناوری بر عهده صندوق نوآوری و شكوفایی قرار داده شد، اشاره كرد: برمبنای قانون، صندوق نوآوری و شكوفایی باید پنج درصد منابع خودرا به صندوق های پژوهش و فناوری تخصیص دهد كه تا حدودی مغفول مانده بود. در این دوره در نظر داریم شركت های دانش بنیانی كه عدد تسهیلات كم دارند، بتوانند از خدمات صندوق های پژوهش و فناوری استفاده كنند.
عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شكوفایی اضافه كرد: اولین سیاست در این دوره این است كه تقاضاهای زیر ۵۰۰ میلیون تومان كه تعداد درخواست های بالایی را شامل می شود به صندوق های پژوهش و فناوری واگذار شوند.
حدود ۲۵ صندوق پژوهش و فناوری در كشور فعال است
عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شكوفایی با اشاره به اینكه صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان یكی از قدیمی ترین صندوق های كشور است، اشاره كرد: هم اكنون حدود ۴۵ صندوق پژوهش و فناوری در كشور مجوز فعالیت دارند كه حدود ۲۵ عدد به صورت فعال مشغول به كار هستند.
وی در توضیح همكاری صندوق نوآوری و شكوفایی با صندوق های پژوهش و فناوری كشور اظهار داشت: در دو قالب همكاری انجام می شود؛ یكی در چارچوب نمایش تسهیلات با نرخ مناسب و سود پایین است، به این صورت كه صندوق می تواند به شركت های دانش بنیان یا غیر دانش بنیان تسهیلات از صفر درصد تا ۱۸ درصد سود عرضه نماید. مورد دیگر نمایش خدمات به صورت خط اعتباری است كه از منابع صندوق نوآوری و شكوفایی تامین می شود و شركت های دانش بنیانی كه تسهیلات زیر ۵۰۰ میلیون تومان بخواهند، از آن استفاده می نمایند.
وی با اشاره به اینكه اغلب شركت های دانش بنیان در حوزه تقاضا مشكل دارند، اظهار نمود: تابحال برای این مشكل فكری نشده بود. در دنیا ابزارهایی برای تحریك تقاضا استفاده می شود. حالا در صندوق نوآوری و شكوفایی از ابزار "استثنا" و "لیزینگ" برای ترغیب خریداران استفاده خواهیم كرد.

منبع:

1398/02/08
22:24:49
4358
5.0 / 5
تگهای خبر: پژوهش , تخصص , توسعه , خدمات
اگر پسندیدید لاک کنید:
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت امن در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳
سایت امن
websec.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سایت امن محفوظ است

سایت امن

گواهی امنیت وب