در گفت وگو با ایسنا اعلام شد

انجام فرآیند سازگاری ماهواره ناهید۱ با پرتابگر، انتظار برای ۴ پرتاب دیگر

انجام فرآیند سازگاری ماهواره ناهید۱ با پرتابگر، انتظار برای ۴ پرتاب دیگر به گزارش سایت امن رئیس سازمان فضایی ایران از ثبت ۲۹ نقطه مداری اطلاع داد و اظهار داشت: برای حفظ این نقاط مداری باید ماهواره بومی خویش را پرتاب نماییم كه در این راستا ساخت و پرتاب ماهواره را در دستور كار داریم و ماهواره ˮناهید ۱ˮ كامل شده و فرآیند سازگاری با پرتابگر آن پیگیری می شود.


دكتر مرتضی براری در گفتگو با ایسنا با اشاره به اینكه ۳ محور "توسعه فناوری"، "تثبیت زیرساخت های بومی فناوری فضایی" و "توسعه كاربردهای فضایی" به صورت همزمان در دستور كار سازمان فضایی ایران قرار دارد، اضافه كرد: در دهه های اخیر توفیقات زیادی در زمینه توسعه زیر ساخت های بومی داشتیم كه از آن جمله می توان به دستیابی به چرخه كامل فضایی اشاره نمود.
وی چرخه كامل فضایی را شامل ۶ ركن "ماهواره"، "ماهواره بر"، "پایگاه پرتاب"، "ایستگاه كنترل و مدیریت ماهواره"، "ایستگاه دریافت ماهواره ای" و "تحلیل و پردازش ماهواره ای" دانست و افزود: خوشبختانه جایگاه علمی خوبی در حوزه های فضایی در منطقه و جهانی داریم، به گونه ای كه رتبه اول در منطقه و رتبه یازدهم در دنیا را كسب كرده ایم.
براری با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه توسعه كاربردها و كسب وكارهای فضا پایه، اشاره كرد: هدف ما از این بخش این است كه جامعه از منافع فناوری های ماهواره ای و فضایی بهره مند شوند و باعث توسعه خدمات به جامعه شود و در این حوزه مهمترین اولویت ما رونق اقتصاد فضا و رونق اشتغال و كسب و كار مد نظر است.
رئیس سازمان فضایی افزود: با عنایت به اینكه نیروی انسانی توانمند كه در كل زنجیره ارزش بخش فضایی وجود دارد، بسترسازی برای حضور این نیروهای انسانی و نقش آفرینی آنها در رفع نیازهای كشور و حل چالش های زیست محیطی در دستور كار قرار دارد. در این راستا چندین اقدام استراتژیك اجرایی شده است.

آزادسازی داده های ماهواره ای
وی آزادسازی داده های ماهواره ای و بسترسازی برای عرضه داده در بستر APR برای كسب و كارهای جوانان را همچون اقدامات انجام شده برای زمینه سازی حضور نیروهای متخصص در بخش های فضایی دانست و افزود: در پرتال سازمان فضایی ایران امكان دسترسی به این داده ها فراهم گشته است و ما در حال بسترسازی هستیم، یعنی بر روی راه اندازی دیتا سنتر و یا پلتفرم متمركز شدیم تا كارآفرینان بتوانند در بستر "كلود" خدمات كسب و كار را دریافت نمایند.
براری با اشاره به اینكه هم اكنون به صورت روزانه از ۱۰ ماهواره، داده دریافت می نماییم، اظهار نمود: برای دسترسی آزاد به داده های ماهواره ای برنامه داریم كه جهت دسترسی به داده های متنوع قراردادهای دیگری را منعقد نماییم و به جدول پایگاه داده سازمان اضافه نماییم.
رئیس سازمان فضایی اشاره كرد: هم اكنون ما اطلاعات ماهواره های سنجشی و هواشناسی را دریافت می نماییم كه با استفاده از این داده ها با راه اندازی بیشتر از ۱۵ سامانه، مبادرت به پایش حوزه هایی چون پایش محصولات كشاورزی و تنوع آنها، منابع آب های سطحی، حوضچه های آبی، پایش گرد و غبار، پایش جنگل ها و مراتع كرده ایم.
وی افزود: در این حوزه در تلاش هستیم كه تصدی گری را به حداقل برسانیم. این مبادرت به معنای كاهش مسؤولیت پذیری ما نیست، بلكه بستر را به گونه ای توسعه دهیم كه بخش خصوصی در عرصه فضا وارد شده و سرمایه گذاری كند. از این رو در این زمینه هم بسته فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه فضایی تدوین شده است.
به گفته وی، اپراتور خصوصی ماهواره مخابراتی در سازمان تنظیم مقررات به تصویب رسیده و هم اكنون كنسرسیوم هایی در این زمینه در حال پیگیری هستند.
براری از آغاز فعالیت كمیته ارزیابی در این زمینه اطلاع داد و خاطرنشان كرد: در دنیا بیشتر از ۶۱ اپراتور ماهواره ای فعال و ۴۶ كشور صاحب اپراتور ماهواره مخابراتی هستند و این امر نشان داده است كه این حوزه یك حوزه كاملاً اقتصادی می باشد. در بعضی از كشورهایی كه ماهواره مخابراتی بومی دارند، امكان دارد حضور بخش خصوصی در این عرصه توجیه اقتصادی نداشته باشد كه دولت ها از این فعالیت ها حمایت می كنند.
وی افزود: ایران با عنایت به اینكه یك كشور پهناور است و مناطق روستایی آن به صورت پراكنده در كشور توزیع شده اند، برای توسعه ارتباطات در روستاها از ظرفیت ماهواره ای می توان بهره برد و از جانب دیگر به واسطه موقعیت جغرافیایی كشور و هم مرز بودن با ۱۵ كشور، فرصتی برای شركت های خصوصی است كه بتوانند وارد بازار منطقه شوند.
براری همینطور اشاره كرد: بر این اساس دولت برای شركت هایی كه بخواهند در این عرصه فعال شوند، حمایت های لازم و حداكثری را عرضه خواهد كرد و حمایت های ما هم در صدور پروانه و هم در عرضه خدمات، به صورت خاص در نظر گرفته شده و به اطلاع شركت ها رسانده شده است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح كرد: ما اعتقاد داریم كه حوزه فضایی یك حوزه اقتصادی و یك پنجره ورود شركت ها در بازار منطقه ای و بین المللی است و از جانب دیگر با عنایت به توسعه شبكه باند پهن ماهواره ای، بازار قابل توجهی در آینده نزدیك خواهد داشت؛ به گونه ای كه بررسی آینده اقتصاد شبكه باند پهن نشان داده است كه تا ۲۰ سال آینده یك سوم اقتصاد فضایی را به خود اختصاص خواهد داد.
براری اشاره كرد: از این رو فناوری های شبكه باند پهن هم بازار قابل قبول و پرشتابی هم اكنون دارند و هم در آینده.
وی انجام مراحل تصویب پروانه ماهواره های سنجش از دور و ایستگاه های دریافت داده های ماهواره ای را از دیگر برنامه های سازمان فضایی نام برد و اظهار داشت: این امر در كمیسیون تنظیم مقررات پیگیری شده و در مراحل تصویب این پروانه هستیم.

توسعه همكاریهای بین المللی در بخش فضا
رئیس سازمان فضایی با اشاره به اهمیت لزوم توسعه همكاریهای بین المللی در جهت همكاریهای مشترك در توسعه زیر ساخت ها و هم تأمین منافع جمهوری اسلامی ایران در فضا، اظهار داشت: در این حوزه ها تلاش هایی صورت گرفته و جلساتی را با رؤسای آژانس های كشورهای منطقه و بین المللی داشتیم كه در این هفته مسؤولیت هماهنگ كننده فضایی گروه ۷۷ در كمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورا جو (كوپوس) به ایران محول شد.
وی با اشاره به اهمیت واگذاری ریاست هماهنگ كننده فضایی گروه ۷۷، توضیح داد: در گروه ۷۷ تعداد ۱۳۲ كشور + كشور چین عضو هستند و ایران هماهنگ كننده بخش فضایی این گروه به مدت یك سال شده است.
براری افزود: ما می توانیم از این ظرفیت برای توسعه همكاریهای بین المللی با این كشورها و استفاده از ظرفیت های بین المللی برای توسعه زیرساخت ها بهره مند شویم. ضمن آنكه از این ظرفیت می توان برای كمك به منافع كشورهای در حال توسعه در كمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورا جو بهره برد.
وی با اشاره به اینكه در این مقام، ایران هماهنگ كننده فضایی ۱۳۲ كشور است، اضافه كرد: مهمترین مبحث در این همكاری ها اجرای پروژه های مشترك است؛ از این رو با وین جلساتی را برگزار كردیم و سعی كردیم از این ظرفیت در جهت ارتقای همكاریهای علمی و بین المللی استفاده نمائیم.

حقوق فضا
رئیس سازمان فضایی حوزه "حقوق فضا" و "دیپلماسی" فضایی را از موضوعات جدید عنوان نمود كه با رونق گرفتن بخش فضا، این حوزه جایگاه ویژه ای یافته است، اظهار داشت: برای ایران بسیار مهم می باشد كه در این حوزه بسیار توانمند شویم و بتوانیم منافع جمهوری اسلامی ایران را در مجامع بین المللی بخصوص كمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورا جو تأمین نماییم.
وی اظهار نمود: با عنایت به اینكه كشورهای توسعه یافته همواره تلاش خواهند كرد تا موانعی برای توسعه كشورهای در حال توسعه تولید كنند، از این رو ما تفاهم نامه ای را با مؤسسه حقوق عمومی دانشگاه تهران منعقد كردیم، ضمن آنكه جلساتی را با دانشگاه های توانمند در این عرصه آغاز كردیم و در این همكاری ها به صورت جدی به دنبال این هستیم كه بسترهای زیرساختی را برای رونق بخش دیپلماسی فضایی تولید نماییم.
براری برگزاری جلسه ای با دانشگاه روابط بین الملل وزارت امور خارجه را از دیگر اقدامات در این زمینه نام برد و تصریح كرد: ما به دنبال این هستیم كه از همه ظرفیت های كشور در این عرصه استفاده نمائیم و آنها را برای حضور حداكثری در مجامع بین المللی بسیج نماییم.

ثبت نقاط مداری برای جمهوری اسلامی ایران
رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به نقاط مداری ایران اضافه كرد: در ITU (اتحادیه بین المللی مخابرات) در تلاش هستیم كه برای قرارگیری ماهواره های مخابراتی خود بتوانیم نقاط مداری لازم را ثبت كنیم؛ بر این اساس هر ساله در این زمینه فعال هستیم و خوشبختانه ثبت های اولیه نقاط مداری انجام شده است و باید تلاش شود این نقاط مداری با حضور ماهواره های بومی، در اختیارمان قرار گیرد.
وی با اشاره به اینكه برای ثبت و نگهداری نقاط مداری نیاز به پرداخت سالانه هزینه است، اظهار نمود: هم اكنون نقطه مداری ۲۴.۱۹ در اختیار ما قرار دارد، ضمن آنكه نقطه مداری ۳۴ درجه پلان BSS برای صدا و سیما متعلق به ایران است.
براری با اشاره به اینكه نقطه مداری ۴۳.۵ درجه را هم تا سال ۲۰۲۰ رزرو كردیم، افزود: هم اكنون بیشتر از ۲۹ نقطه مداری ثبت كردیم كه مراحل آن در حال انجام می باشد.
رئیس سازمان فضایی ایران، پرتاب ماهواره ها را بخشی از توسعه فناوری های فضایی نام برد و اظهار داشت: در راه توسعه فناوری هم توسعه ماهواره و هم توسعه فضا در اولویت ما قرار دارد و تلاش داریم تا پیچیدگی های این بخش را مرتفع نماییم و بتوانیم ماهواره ها را در مدار قرار دهیم و بتوانیم از آنها خدمات پایدار دریافت نماییم.

انتظار برای ۴ پرتاب دیگر
براری همینطور افزود: ۴ ماهواره "ناهید ۱"، "ناهید ۲"، "ظفر" و "پارس ۱" را در برنامه داریم و تلاش داریم تا سال آینده این ۴ ماهواره به صورت كامل تكمیل و مجوزهای لازم برای پرتاب آن صادر شود.
به گفته این مقام مسؤول، ماهواره "ناهید ۱" كامل شده و فرآیند سازگاری با پرتابگر آن پیگیری می شود.
رئیس سازمان فضایی همینطور در مورد حادثه پژوهشگاه فضایی اعلام نمود: مقرر شده كه اطلاع رسانی در این زمینه فقط از جانب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گیرد.
به گزارش سایت امن به نقل از ایسنا، در هفته های گذشته بر اثر سانحه ای در پژوهشگاه فضایی، ۳ نفر از پژوهشگران این پژوهشگاه فوت كردند كه بنا بر اعلام محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این سانحه به سبب آتش سوزی در یكی از ساختمان های پژوهشگاه فضایی بوده است و به سبب آنكه در آن روز به سبب برگزاری مراسم كسی متوجه این حریق نشد، سه نفر از افرادی كه این ساختمان مشغول فعالیت بودند جان خویش را از دست دادند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همینطور در آن گفت و گو افزود: گزارش این سانحه در دست تهیه است.
1397/11/20
23:04:13
4359
5.0 / 5
اگر پسندیدید لاک کنید:
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت امن در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
سایت امن
websec.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سایت امن محفوظ است

سایت امن

گواهی امنیت وب