رییس هیات عامل صندوق نوآوری و شكوفایی خبر داد

صدور یك روزه ضمانت نامه برای شركت های دانش بنیان، حمایت دو هزار میلیاردی از ۳۰۰ طرح

صدور یك روزه ضمانت نامه برای شركت های دانش بنیان، حمایت دو هزار میلیاردی از ۳۰۰ طرح به گزارش سایت امن رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شكوفایی از صدور یك روزه ضمانت نامه برای شركت های دانش بنیان اطلاع داد و اظهار داشت: تابحال شركتهای دانش بنیان برای دریافت ضمانت نامه باید ۴۰ مرحله را طی می كردند، ولی با تعاملی كه با بانك ها صورت گرفته است، این زمان را به یك تا چهار روز كاهش دادیم.


به گزارش سایت امن به نقل از ایسنا، دكتر علی وحدت در نشست خبری امروز (دوشنبه) با اشاره به این كه این صندوق بر مبنای قانون پشتیبانی از شركت های دانش بنیان مصوب سال ۸۹ به وجود آمد، اضافه كرد: در قانون پشتیبانی از شركت های دانش بنیان بر افزایش ظرفیت مالی برای صندوق نوآوری و شكوفایی تاكید گردیده است تا از این طریق بتوان از فعالیت های شركت های دانش بنیان حمایت كرد.
وی تأمین خدمات مالی، مشاركت و سرمایه گذاری خطر پذیر و پشتیبانی از تجاری سازی را از مأموریت های این صندوق نام برد و خاطرنشان كرد: بر این اساس رویكرد جدید صندوق بر خروج از حالت انفعال به حالت فعال و تولید اكوسیستم نوآوری و فناوری است. بر این اساس برنامه هایی را برای توسعه پشتیبانی از شركت های دانش بنیان در دستور كار داریم.
وحدت در ادامه تعداد شركتهای دانش بنیان را در سال ۹۲ حدود ۵۰ شركت دانست و تصریح كرد: هم اكنون این تعداد به بیشتر از چهار هزار شركت بالغ شده است و ما هم در این مدت كوتاه كه در صندوق نوآوری و شكوفایی مستقر شده ایم، فعالیت های خویش را گسترش داده ایم.
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شكوفایی، یكی از نقاط ضعف این صندوق را رجوع شركت ها به این صندوق و عرضه درخواست بوده است، خاطرنشان كرد: با عنایت به ظرفیت های بوجود آمده در این صندوق تلاش شده است تا با سایر نهادها به سمت رفع نیازمندی های شركت ها اقدام نماییم. بر این اساس ابزارهای جدید مالی برای توسعه پشتیبانی از شركت ها را در دستور كار قرار داده ایم كه طراحی های اولیه در این زمینه انجام شده است و امیدواریم كه با معرفی این ابزارها نیازهای مالی شركت ها مرتفع شود.
وحدت، طولانی بودن اعطای تسهیلات را از دیگر انتقادات وارده به این صندوق دانست و اظهار نمود: با تلاش های صورت گرفته زمان عرضه تسهیلات به دو تا سه ماه كاهش یافته است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به افزایش دو برابری میزان مصوبات این صندوق، تصریح كرد: علاوه بر این در حوزه صدور ضمانت نامه هم برنامه ریزی های جدیدی صورت گرفته است، به گونه ای توانسته ایم مدت زمان اعطای ضمانت نامه را به چهار روز كاهش دهیم.
به گفته رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شكوفایی هر یك از شركتهای دانش بنیان برای دریافت ضمانت نامه باید ۴۰ مرحله را طی می كرد، ولی در دور جدید فعالیت های این صندوق با پذیرش پوشش ریسك صندوق به میزان پنج درصد سبب شده است تا زمان صدور ضمانت نامه به چهار روز كاهش پیدا كند.
وحدت همینطور خاطرنشان كرد: در صورتیكه شركت دانش بنیانی حد اعتباری لازم را در صندوق شكوفایی و نوآوری مشخص كرده باشد، صدور ضمانت نامه یك روزه خواهد بود.
* محورهای فعالیت صندوق نوآوری و شكوفایی
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شكوفایی عرضه تسهیلات، سرمایه گذاری و عرضه خدمات توانمندسازی را از حوزه های كلیدی كاری صندوق نوآوری و شكوفایی نام برد و در این باره توضیح داد: در حوزه عرضه تسهیلات و تجاری سازی برنامه جدی برای تعامل با بانك ها داریم كه از آن جمله می توان به عرضه یارانه سود تسهیلات اشاره نمود.
وی كاهش تصدی گری و برون سپاری حداكثر خدمات با تاكید بر صندوق های پژوهش و فناوری را از دیگر حوزه های صندوق شكوفایی و فناوری نام برد و تصریح كرد: در این راستا ما تا ۹ برابر سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری به این صندوق ها اعتبار می دهیم. ضمن اینكه سه برابر آن تسهیلات و ۶ برابر خط اعتباری صندوق های پژوهش و فناوری به آنها تسهیلات خواهیم داد.
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شكوفایی در عین حال بازارسازی و كمك به شكل گیری بازار داخلی، توسعه صادرات دانش بنیان، توسعه زنجیره ارزش و شبكه تأمین دانش بنیان، مشاركت فعال در توسعه فناوری های جدید و جریان ساز و تمركز بر حل مسائل و چالش های ملی و راهبردی را از رویكردهای جدید صندوق نوآوری و شكوفایی در حوزه توسعه اكوسیستم و نوآوری نام برد.
* پشتیبانی از لیزینگ شركت های دانش بنیان
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شكوفایی در ادامه اعطای لیزینگ به محصولات دانش بنیان را از دیگر خدمات صندوق نوآوری و شكوفایی نام برد و در این باره افزود: با عنایت به مشكلات موجود در كشور و اعمال تحریم ها هم اكنون توجه به محصولات داخل شده است، از این رو ما همكاری را با وزارت بهداشت، برای خرید تجهیزات ساخت داخل آغاز كردیم كه در این راستا حمایت های لیزینگ برای خرید تجهیزات ساخت داخل اعطا می شود.
وی همینطور از تهیه بسته های كمك به صادرات اطلاع داد و در این باره اظهار داشت: در این راستا بسته های مالی برای حضور شركت ها در نمایشگاه های بین المللی، كمك هزینه برای پذیرش هیأت های خارجی و پوشش هزینه های تاییدیه های بین المللی در نظر گرفته شده است.
وحدت از افزایش مصوبات این صندوق اطلاع داد و اظهار داشت: بر مبنای برنامه ریزی های انجام شده از زمان شروع فعالیت در این صندوق به میزان دو هزار میلیارد ریال طرح مصوب شده است كه این میزان برای پشتیبانی از ۳۰۰ طرح بوده است.
رئیس صندوق هیأت عامل شكوفایی و نواوری در ادامه از حمایت این صندوق از شركت هایی كه در شرایط تلاطمات ارزی گرفتار خسران شده اند، اطلاع داد و اظهار داشت: بر این اساس از شركت هایی كه در شرایط نوسانات ارزی گرفتار مشكلات در تولید محصول و یا بازار شده اند، با اصلاح مصوبات حمایت می شود. این اصلاح مصوبات در چارچوب استمهال وام خواهد بود.
* رویكرد صندوق نسبت به شركت های خصولتی
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شكوفایی در مورد فشار شركت های " خصولتی" برای دریافت تسهیلات صندوق نوآوری و شكوفایی، اظهار نمود: ما اعتقاد داریم كه اگر نهادهای شبه خصوصی و خصولتی وارد طرح هایی كه ما آنها را طراحی نموده ایم، شوند و بتوانند نیازهای جامعه فناوری كشور را مرتفع كنند، بد به نظر نمی رسد. مشروط بر این كه این شركتها باعث توسعه فناوری در كشور و تحرك بخشی به سایر شركتهای دانش بنیان شوند.
وی با اشاره به این كه تسهیلات این صندوق برای شركت های دانش بنیان است، اضافه كرد: ما باید زمین رانت را در مورد تسهیلات قطع نماییم كه این از رویكردهای ما است.
* معوقات شركت ها به صندوق نوآوری و شكوفایی
وحدت به میزان معوقات شركت های دانش بنیان اشاره نمود و اظهار داشت: میزان معوقات این شركت ها ۱۵ درصد است.
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شكوفایی میزان تسهیلات اعطایی به شركتها كه به مرحله بازپرداخت رسیده اند، ۲۰۰ میلیارد تومان ذكر كرد كه از این میزان ۱۵ درصد جزو معوقات شركت های دانش بنیان است كه تابحال از جانب شركتها به تعویق افتاده است.
وی افزود: این معوقات به علت تقاضای شركت ها برای استمهال وام بوده است.
* همكاری صندوق با معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری
وحدت با تاكید بر این كه این صندوق حتماً با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همكاری خواهد داشت، در این باره اظهار داشت: در این مدت هم ما همكاری هایی با این معاونت داشتیم. چون كه معتقد هستیم در اكوسیستم نوآوری كه اجزای مختلفی وجود دارد، باید این را پذیرفت كه نمی توان هر یك از این اجزا مستقل عمل كنند.
وی در عین حال با تاكید بر این كه این صندوق از حیث برنامه ها شأن و استقلال خویش را دارد، افزود: همكاری ما با این معاونت برنامه محوری است.1397/11/08
16:41:38
4411
5.0 / 5
اگر پسندیدید لاک کنید:
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت امن در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۲
سایت امن
websec.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سایت امن محفوظ است

سایت امن

گواهی امنیت وب