ماهواره سنجش از طریق دور

ماهواره سنجش از طریق دور به گزارش سایت امن پاكستان نخستین ماهواره سنجش از دور خود به وسیله امواج نوری را تا ماه مارس 2018 -اسفندماه امسال راه اندازی می نماید.


با استفاده از تصاویر مـاهواره ای و فناوری سـنجش از دور، مـی تـوان بـا هزینـه و زمـان كمتـر، طیـف وسـیعی از پروژه ها را در سطح جهـانی، منطقـه ای، ملـی، اسـتانی و حتی محلـی بـه نتیجـه رسـاند.
همچنین، قابلیـت تكـرار تصویربرداری مــاهواره ای از یك محل بــه فاصــله زمــانی چنــد ســاعت تــا چنــد روز در طــول مــاه یــا ســال، امكــان مطالعــات تغییرات و پایش پدیـده هـای زمینـی را به خـوبی فـراهم می سازد.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا 'ایاز عزیز' یك مقام رسمی كمیسیون تحقیقات فضایی پاكستان (SUPARCO) با بیان این خبر به رسانه ها گفته است: بعد از موفقیت این كشور در ارسال نخستین ماهواره به فضا در سال 2011، نخستین ماهواره سنجش از دور با امواج نوری تا مارس 2018 - اسفندماه سال حاری - به فضا فرستاده می گردد.
ماهواره فرستاده شده به فضا از جانب پاكستان در سال 2011، برای مانیتور كردن منابع و مخازن زمینی، زمین های زراعی وكشاورزی و همینطور رصد و بررسی وضعیت آب وهوایی فرستاده شد.
آن ماهواره پروژه ای مشترك بود كه باهمكاری وزارت ارتباطات پاكستان و برنامه های هسته ای این كشور انجام شد.


 

1396/07/14
18:56:39
5301
5.0 / 5
اگر پسندیدید لاک کنید:
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت امن در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
سایت امن
websec.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سایت امن محفوظ است

سایت امن

گواهی امنیت وب