پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اعلام كرد؛

افزایش ۵۰ برابری كمیت تولید علم كشور

افزایش ۵۰ برابری كمیت تولید علم كشور سایت امن: جمهوری اسلامی ایران با میانگین ۲۱.۶۲ درصد رشد علمی سالانه بالاترین جهش علمی در سطح دنیا در ۲۰ سال اخیر را داشته و رتبه ایران ۳۸ پله ارتقاء پیدا كرده است.


به گزارش سایت امن به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دكتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC اظهار داشت: گزارش روند تولید علم ایران مستخرج از پایگاه استنادی (Web of Science (WOS نشان می‏ دهد كه مدارك و مقالات علمی ثبت شده توسط پژوهشگران كشور در ۲۰ سال اخیر از ۹۸۳ مدرك در سال ۱۳۷۶ به ۴۹۶۹۶ مدرك تا آخر سال ۱۳۹۶ رسیده كه افزایش بیش از ۵۰ برابری را نشان می‏ دهد. وی اضافه كرد: در طول این ۲۰ سال بالغ بر ۳۷۴ هزار و ۶۲۲ مدرك علمی در قالب‏ های مختلف از مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر، مقالات مروری و كوتاه، كنفرانس‏ها و همایش‏های بین المللی و كتاب در این پایگاه بین المللی به ثبت رسیده است. دهقانی تصریح كرد: بر همین مبنا ۷۹.۱ درصد مدارك انتشار یافته در WOS توسط پژوهشگران كشور از مجموعه مقالات اصیل است و البته این مورد مبین اعتبار و محتوای علمی و پرارزش تولیدات علمی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‏ المللی است. وی اضافه كرد: تحلیل های انجام شده توسط گروه علم سنجی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از آن حكایت می كند كه، جمهوری اسلامی ایران در ۲۰ سال اخیر ( ۱۳۹۶-۱۳۷۶) با متوسط رشد سالانه ۲۱.۶۲ بالاترین نرخ رشد را در دنیا داشته است. سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام خاطرنشان كرد: گزارش اخیر مؤسسه نیچر ایندكس NATURE INDEX ( مورخ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۸) از آن حكایت می كند كه جمهوری اسلامی ایران در دهه اخیر با ۲۲ درصد نرخ رشد سالانه در مقایسه با سایر كشورهای جهان، بزرگترین جهش علمی را در حوزه‏ های علوم و فنی و مهندسی انجام داده و توانسته است مقام نخست را در جهان كسب كند.
وی اضافه كرد: بررسی رشد كمیت تولید علم دنیا كه برپایه پایگاه استنادی وب آو ساینس (ISI) نشان داده است كه كمیت تولید علم دنیا در سال ۱۹۹۷ از ۱ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۵۳۴ مورد به ۲ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۶۱۷ مورد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته و به عبارتی در طول این ۲۰ سال دو برابر شده است. دهقانی تصریح كرد: نتایج نشان می‏ دهد كه از میان كشورهای اسلامی در ۲۰ سال قبل تنها سه كشور تركیه ( با رتبه ۳۰)، مصر( رتبه ۴۱) و عربستان ( رتبه ۴۷ ) در بین ۵۰ كشوری كه بیشترین كمیت علم دنیا تولید می كنند، حضور داشته اند. ضمنا جایگاه جمهوری اسلامی در آن سال ۵۴ بوده است. وی اظهار داشت: هم اكنون بعد از گذشت ۲۰ سال، در ۲۰۱۷، هفت كشور اسلامی در فهرست ۵۰ كشور برتر تولید كننده علم قرار گرفته‏ اند. كشورهای ایران و تركیه در زمره ۲۰ كشور برتر دنیا و به ترتیب در جایگاه های ۱۶ و ۱۸ دنیا قرار گرفته اند. سهم جمهوری اسلامی ایران در تولید علم در سال ۱۳۷۶ برابر با ۰.۰۷۵ درصد بوده كه در سال ۱۳۹۶ به ۱.۸۳ درصد رسید و با حدود ۲۵ برابر افزایش از جایگاه ۵۴ در دنیا به جایگاه ۱۶ ارتقاء یافته است. سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اظهار داشت: همینطور سهم تمامی كشورهای اسلامی در تولید علم در ۲۰ سال مورد بررسی از ۱.۴ درصد به ۸.۲ درصد افزایش یافته است. سایر كشورهای اسلامی هم همچون مالزی جایگاه ۲۷، عربستان ۳۴، مصر ۳۷، پاكستان ۳۸ و اندونزی در جایگاه ۴۳ قرار دارند.
جمهوری اسلامی ایران با سالانه رشد متوسط ۲۱.۶۲ درصد بالاترین رشد علمی در ۲۰ سال اخیر دهقانی اظهار داشت: به منظور بررسی عملكرد علمی كشور و مقایسه با كشورهای برتر دنیا و هم سایر كشورهای اسلامی مقایسه تحلیلی در طول ۲۰ سال اخیر ( ۱۹۹۷-۲۰۱۷) یا ( ۱۳۹۶-۱۳۷۶) انجام گرفته و نتایج آن در جداول ۱ و ۲ آمده است. بررسی‏ها نشان می‏ دهد كه میزان افزایش تولید علم دنیا در طول ۲۰ سال مذكور برابر با ۲.۱ برابر شده و میزان رشد سالانه تولید علم دنیا در این مدت ۳.۷ درصد بوده است. وی اضافه كرد: این در شرایطی است كه میزان تولید علم ایران در این ۲۰ سال از ۹۸۳ مقاله به ۴۹۶۹۶ افزایش یافته و در واقع بیش از ۵۰ برابر افزایش داشته است. مقایسه با كل كشورهای دنیا نشان می‏ دهد كه این میزان بالاترین میزان افزایش در سطح دنیا است. سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اظهار داشت: در بین كشورهای اسلامی مالزی با ۲۷.۳۷ برابر، پاكستان با افزایش ۷۸.۲۲ برابر و عربستان صعودی با افزایش ۱۰.۹۷ برابر، تركیه با افزایش ۸.۷۸ برابر و مصر با افزایش ۶.۸۲ برابر در بین ۵۰ كشور برتر دنیا از نظر تولید علم قرار دارند. دهقانی اظهار داشت: نتایج نشان می‏ دهد كه میزان متوسط رشد تولید علم سالانه در طول ۲۰ سال مورد بررسی برای جمهوری اسلامی ایران برابر با ۲۱.۶۲ درصد، كشورهای مالزی ۱۷.۹۴ درصد، پاكستان ۱۶.۹ درصد، تركیه ۱۱.۴۲ درصد و عربستان سعودی ۱۱.۷۲ درصد بوده است. وی اظهار داشت: میانگین رشد سالانه كشورهای دنیا در ۲۰ سال اخیر برابر با ۳.۷ درصد و برای كل كشورهای اسلامی ۱۲.۸۴ درصد است. بررسی داده‎‏ها از آن حكایت می كند كه میزان متوسط رشد سالانه تولید علم كشورهای اسلامی در ۲۰ سال اخیر حدود سه و نیم برابر متوسط دنیاست. سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام خاطرنشان كرد: جمهوری اسلامی ایران با میانگین ۲۱.۶۲ درصد رشد سالانه در طول ۲۰سال اخیر بالاترین میزان رشد تولید علمی در دنیا را داشته است. وی اضافه كرد: پیش از این بر مبنای گزارش اخیر مؤسسه نیچر ایندكس NATURE INDEX كه در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۸ انتشار یافت؛ جمهوری اسلامی ایران در دهه اخیر با ۲۲ درصد نرخ رشد سالانه در مقایسه با سایر كشورهای جهان، بزرگترین جهش علمی را در حوزه‏ های علوم و فنی و مهندسی انجام داده و توانسته است مقام نخست را در جهان در حوزه های موضوعی علوم و فنی و مهندسی كسب كند. جدول ۱. میزان تولید دنیا و هم كشورهای برتر دنیا
كشور میزان افزایش تولید علم در۲۰ سال اخیر
كشور میانگین درصد رشد سالانه در ۲۰ سال اخیر
آمریكا ۱.۶۸
آمریكا ۲.۶۴
چین ۱۹.۵
چین ۱۶
انگلیس ۲.۰۸
انگلیس ۳.۷۳
آلمان ۱.۹۹
آلمان ۳.۵۱
ژاپن ۱.۴۶
ژاپن ۱.۹۰
هند ۶.۷۷
هند ۱۰.۰۴
سوییس ۱.۶۵
سوییس ۲.۵۲
كل دنیا ۲.۱۰
كل دنیا ۳.۷ جدول ۲. میزان تولید علم كشورهای اسلامی در زمره ۵۰ كشور برتر دنیا
كشور میزان افزایش تولید علم در۲۰ سال اخیر
كشور میانگین درصد رشد سالانه در ۲۰ سال اخیر
ایران
۵۰.۱۰
ایران
۲۱.۶۲
تركیه
۸.۷
تركیه
۱۱.۴۲
مالزی
۲۷.۱۶
مالزی
۱۷.۹۴
عربستان
۱۰.۹
عربستان
۱۲.۶۸
پاكستان
۲۲.۷۳
پاكستان
۱۶.۹
مصر
۶.۸۱
مصر
۱۰.۱
كل كشورهای اسلامی
۱۱.۲۱
كل كشورهای اسلامی
۱۲.۸۴ افزایش سهم و جایگاه بین المللی تولیدات علمی برتر جمهوری اسلامی ایران دهقانی خاطرنشان كرد: آخرین اطلاعات مستخرج از پایگاه شاخص های اساسی علم آی.اس.آی (ISI-ESI) نشان داده است كه تعداد مقالات برتر كشور در سال ۲۰۱۱ برابر با ۸۵ مورد بوده كه درسال ۲۰۱۲ به ۹۸ مورد و در سال ۲۰۱۳ به ۱۲۹ مورد رسیده است. وی اظهار داشت: در سال ۲۰۱۴ این تعداد افزایش یافته و به ۱۷۰ مورد رسید. تعداد مقالات یك درصد برتر كشور در سال ۲۰۱۵ به ۲۱۵ مورد و در سال ۲۰۱۶ به ۳۲۸ مورد و نهایتا در سال ۲۰۱۷ به ۴۳۴ مقاله رسیده است. میزان افزایش رشد این مقالات در دو سال اخیر هم قابل توجه است. سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تصریح كرد: بر همین مبنا در سال ۲۰۱۷ رتبه تولید علم برتر كشور به ۲۰ رسیده است. این در شرایطی است كه رتبه تولید علم كشور در سال ۲۰۱۲ برابر با ۳۷ بود كه نشان دهنده ارتقاء ۱۷ پله ای كشور در سطح بین المللی است. همینطور سهم تولید علم برتر كشور در سال ۲۰۱۷ هم به ۲.۷۳ درصد رسیده است. وی اضافه كرد: باید در نظر داشت كه سهم تولید علم كشور از كل تولید علم دنیا در سال ۲۰۱۷ نزدیك به ۱.۸۳ درصد است كه در مقایسه با تولید علم برتر كشور نوید خوبی برای ارتقاء سهم كیفی علم كشور است. تولید علم برتر دنیا شامل یك درصد از علمی می گردد كه بر اساس شاخص تعداد استنادها مشخص می ‏شود. دهقانی تصریح كرد: یك درصد از علم دنیا ۱۸ درصد از استنادهای دنیا را دریافت می كند. باید تصریح كرد كه سیاست های كلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری بر مرجعیت علم بین الملل تاكید ویژه ای داشته اند.
افزایش و بهبود معنا دار شاخص هرش (H-index) وی اظهار داشت: شاخص هرش یا H-index یكی از متغیرهای مهم در تعیین كیفیت تولید علم است و به بیان دیگر، جهت ارزیابی عملكرد علمی پژوهشگران، دانشگاه‏ها و كشورها استفاده می ‏شود. شاخص هرش به صورت همزمان كمیت یا تعداد مقالات و هم كیفیت آنها با عنایت به میزان اثرگذاری آنها برپایه شاخص استنادهای دریافتی محاسبه می‏ شود. سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تصریح كرد: اطلاعات مستخرج از پایگاه شاخص‏های اساسی علم آی.اس.آی (ISI-ESI) نشان می‏ دهد كه شاخص هرش جمهوری اسلامی ایران در فاصله زمانی ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۷ از ۱۳۲ به ۲۳۹ افزایش یافته كه نشان دهنده توجه پژوهشگران كشور به كیفیت تولید علم به صورت همزمان با كمیت آن است.
وی خاطرنشان كرد: هر چند كمیت تولید علم در خلال سالیان گذشته بعنوان مهمترین معیار برای سنجش رشد و توسعه علمی مورد توجه قرار گرفته است، كسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان، بهینه سازی عملكرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی كشور، تحقق دانشگاه های اسلامی مبتنی بر مبانی و ارزش های اسلامی، افزایش درك اجتماعی از توسعه علم و فناوری، افزایش اثربخشی اقتصادی دانشگاه ها و تحول در تعاملات دانشگاه ها محورهای اصلی سیاست های كلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است. دهقانی اظهار داشت: تبدیل علم به ثروت و قدرت با حفظ ارزش های اسلامی هسته اصلی این سیاست های كلان علم و فناوری هستند. باید تصریح كرد كه یكی از شاخص های حركت به سمت مرجعیت علمی جمهوری اسلامی ایران كه نخستین بند از سند سیاست های كلان علم و فناوری است كیفی بخشی به پژوهش های علمی انجام شده و دستیابی هر چه بیشتر دانشمندان كشور به منابع هسته است.

1397/01/06
13:08:49
4625
5.0 / 5
تگهای خبر: پژوهش , توسعه , دانشگاه
اگر پسندیدید لاک کنید:
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان سایت امن در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۲
سایت امن
websec.ir - حقوق مادی و معنوی سایت سایت امن محفوظ است

سایت امن

گواهی امنیت وب